בינה מלאכותית היבטים משפטיים- פאנל ביזקו לייב

הפאנל הוקלט בשידור לייב במסגרת ביזקו לייב באירוח : עו"ד אפי פדידה, יועצת משפטית של ביזקו

עו"ד רחלי פשר אייקנאר, עו"ד ליאת שושן ברק

יולי 2023

מטרות הפאנל- העשרה, העלאת מודעות לסוגיות שונות, ואינו ייעוץ אישי