הכירו את הרשות- קידום העסקים במטה בנימין

הכירו את שרון קליף, מנהלת קידום ופיתוח עסקים במטה בנימין.

השידור התקיים ב 11.2022