מאגו סיסטם לאקו-סיסטם, אירוח של עמרי גפן בביזקו.

שודר ב 2020