פיתוח עסקים במרחב הכפרי- עו"ד נתי נומקין, נציגת הצוות "מעברים- חוף הכרמל ומנשה"

שודר בלייב במאי 2023