השותפים שלנו לאורך כל הדרך

תקנון שימוש בפלטפורמות של ביזקו והתקשרות עם ביזקו

 תקנון, תנאי שימוש בפלטפורמות של BIZCO (אונליין ואופליין) ומדיניות פרטיות בהתקשרות עם BiZCO חממה עסקית ומרחב הזדמנויות

(להלן: “התקנון”)  

עודכן ביום 30.9.2022

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וישויות משפטיות אחרות בצורה שווה. נא שים לב כי כותרות המופיעות בתקנון אינן מחייבות לצורך פרשנות משפטית ו/או אחרת. נא קרא בתשומת לב את תוכן התקנון כולו כי הוא מחייב אותך. 

 1. כללי
  1.  ביזקו, אתר שנועד לעודד, לקדם, להעשיר בעלי עסקים, ארגונים ואנשי עסקים וליצור הזדמנויות לעסקים ו/או גורמים נוספים.  
  2. אנא הקפד לקרוא את התקנון לפני האישור.
  3. הכוונה לפלטפורמות של ביזקו הינה כל צורות התקשרות של המשתמש עם ביזקו ברשת או באופן פיזי, לרבות אתר, קבוצות ודפים בפייסבוק ואינסטגרם, לינקדאין, עורצי יוטיוב, מערכות דיוור, דפי נחיתה, חומרי דיוור, דפי מכירה, דפי סליקה ותשלום, ניוזלטרים, מיילים וכל הזדמנות לפגישה פיזית ו/או דיגיטלית- כנסים, אירועים, סדנאות, הרצאות ועוד.
  4.  הכוונה לפלטפורמות דיגיטליות שבניהול ישיר של ביזקו ופלטפומרות פיזיות שבניהול ישיר של ביזקואו משותף עם צדדי ג’ כחלק מעשיה עסקית של ביזקו.
  5. השימוש בפלטפורמות של ביזקו, לרבות שימוש עם או בלי הרשמה ו/או כל פעילות אחרת בה אתה מעורב באתר, סליקה, דף הרשמה, מערכת דיוור ועוד – מהווה הסכמה לתנאי השימוש והתקנון הזה, במהדורתם המעודכנת המפורסמת כאן. אנא זכור שתנאי השימוש התקנון הינם חוזה התקשרות לכל דבר ועניין ותנאיהם הינם תנאים קובעים לעניין היחסים בין הצדדים. תנאי השימוש בפלטפומרות והתקנון של ביזקו ישונו מעת לעת על ידי מפעילי הפלטפורמות  וזאת ללא צורך בהודעה מראש. עליך להתעדכן בשינויים אלה והאחריות על כך היא עליך. לצורך הבהירות, המשתמשים בפלטפורמות של ביזקו מכונים לאורך התקנון “המשתמשים” או ביחיד, “המשתמש“. 
  6. זכות השימוש בפלטפורמות הינה אישית. כל המשתמש מצהיר כי הוא מודע לתקנון ולתנאי השימושוכי הוא מקבל אותם עליו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד מפעילי הפלטפורמות השונות, ו/או האתר, מערכת דיוור, ו/או מערכת סליקה , ו/או בעלי האתר, ו/או מנהליו, ו/או סוכניהם, ו/או שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם (להלן: “מפעילי הפלטםורמות“), מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי הפלטפורמות של ביזקו על פי התקנון. כדי להשתמש בפלטפורמות של ביזקו עליך להיות מעל גיל 18. 
  7. ביזקו מאגד מספר פלטפורמות דיגיטליות ופיזיות לפעילויות שונות והפלטפורמות תשתננה מעת לעת, לרבות אך לא רק בפלטפורמות הקיימות, מאפייניהן, הפעילויות המוצעות בהן, תכונותיהן, האופן שמשתמשים בהן, התוכן שלהן, שעות הפעילות והציוד הנדרש לשימוש באתר ולגישה אל הפלטפורמות. 
  8. מפעילי הפלטפורמות רשאים לשנות ו/או להפסיק בכל עת את הפעילויות /או ההפעלות והמוצעות, להפסיק ו/או לשנות הפצת מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ולשנות את מהירויות העברת המידע ו/או כל מאפיין אותו ו/או מאפייני שידורים אחרים. יחד עם זאת, מפעילי הפלטפורמות מתחייבים לעשות ככל אשר ביכולתם, ובאופן סביר, כדי לסיים התחייבויות שלקחו על עצמם. 
  9. מובהר כי מפעילי הפלטפורמות אינם אחראים על כל נזק שעלול להיגרם למשתמש, ציודו  ו/או למכשיר קצה אחר הקיים היום או שיהיה קיים בעתיד, כתוצאה מפעילותך בפלטפורמות של ביזקו והשימוש שאתה עושה בהן.  
 2. מטרת הפלטפורמות של ביזקו
  1. לספק העשרה, תמיכה מקצועית ויצירת הזדמנויות עסקיות לבעלי עסקים וארגונים.
  2. לספק לבעלי עסקים ו/או לגורמים נוספים פלטפורמות שונות, אשר ישתנו מעת לעת ובלי הודעה מוקדמת, לצורך יצירת פגישות “נטוורקינג” בין בעלי עסקים, פירסום העסקים, כנסים, הפצת מידע ועוד.
 1. אופן השימוש בפלטפורמות של ביזקו
  1. במידה ואתה מצטרף לפעילות בתשלום מטעם ביזקו – שים לב כי האחריות על התשלום היא על הסולק בלבד, ולא על האתר. 
  2. חלקים שונים בפלטפורמות יהיו נגישים לגורמים שונים לפי אופן ההתקשרות עם ביזקו. 
  3. השימוש בפלטפורמות הינו אישי ואינו ניתן להעברה. הנך מתחייב כי המידע שאתה מספק לביזקו הינו מידע אישי בלבד, רק עבור עצמך, וכי בכל מקרה ובשום אופן לא תשתמש במידע של אדם אחר. במקרה שתספק מידע של אדם אחר יחולו עליך הדינים המתאימים ויהיה עליך לשאת בדין בשל כך. 
  4. ביזקו מציע פלטפורמות שונות אשר משתנות מעת לעת, המאפשרות לך לפרסם חומרים שלך בדרכים שונות, לרבות בבלוג ובפרסום סיפורי הצלחה, למצוא שיתופי פעולה עסקיים, להיעזר ולהיתמך בזמנים מאתגרים, להירשם לפעילות ומפגשים עסקיים,  ולעזור ולתמוך באחרים ועוד. ביזקו אינו מתחייב כי פלטפורמה הקיימת היום תהיה קיימת גם בעתיד. ביזקו אינו מתחייב לשמור חומרים אשר העלית לפלטפורמות של ביזקו. הנך נדרש לשמור אצלך עותקים מכל דבר אשר אתה מעלה/מוסר לביזקו. 
  5. ביזקו מציע דרכי העשרה שונות, לרבות הרצאות, הכשרות, פגישות, סדנאות וקורסים. ביזקו אינו מתחייב כי דרכי העשרה כלשהן ו/או נושאים מסוימים שבהם ניתנו העשרות כלשהן, יהיו קיימים גם בעתיד. ביזקו אינו מתחייב כי אנשים מסוימים אשר מעבירים חומרים בצורה מסוימת בפלטפורמות, בנושאים מסוימים או אחרים, ימשיכו להעביר חומרים כאלה או אחרים באתר באופן כזה או אחר. הכל מועד לשינוי. נא תשומת לבך. 
  6. בפלטפורמות של ביזקו קיים תוכן פרסומי. ביזקו  אינו ממליץ על דבר המפורסם בפלטפורמות שלו וכל הפועל על פי הפרסומות המופיעות בפלטפורמות עושה זאת על אחריותו הבלעדית. 
  7. שותפים אסטרטגיים של ביזקו ו/או משתמשים אחרים יציעו מעת לעת הטבות שונות למשתמשים בפלטפורמות. ביזקו אינו אחראי על הטבות אלה וכל המקבל אותן עושה זאת על אחריותו הבלעדית. ביזקו אינו אחראי להטבות אלה, לרבות, אך לא רק, משך מתן ההטבות, טיבן של ההטבות, מהותן, כמה אנשים יזכו לעשות בהן שימוש וכל דבר אחר הקשור בהן. 
  8. הפלטפורמות של ביזקו עשויות להשתנות בכל עת, בכל צורה.   
 1. הגבלת אחריות
  1. אנא שים לב כי השימוש בפלטפורמות של ביזקו הינו באחריות המשתמש בלבד! 
  2. בפלטפורמות מפורסמים מעת לעת ידע ומידע עסקי, לרבות, אך לא רק, עצות שונות לאנשי עסקים, לרבות אך לא רק בזמנים מאתגרים ובקשיים, וכן בזמני שיגרה, סיפורי הצלחה, הכשרות ומידע לימודי, ידע, הכשרות מקצועיות וגישה לקבוצות אשר מספקות נטוורקינג, מידע ותמיכה. 
  3. נא שים לב: כל הידע המוענק בפלטפורמות של ביזקו ואשר אתה נחשף אליו דרך הפלטפורמות אינו מחליף ייעוץ מקצועי והשימוש במידע זה הוא על אחריותך הבלעדית. אין באמור בשום פלטפורמה כדי להוות ייעוץ מקצועי והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. ביזקו אינו לוקח על עצמו אחריות בקשר לדבר המופיע בפלטפורמות או שאתה נחשף אליהן דרכו. 
  4. אין בהצגת מידע כלשהו בפלטפורמות בכדי לחייב את האתר להמשיך לספקו בעתיד ו/או לעדכנו ו/או להציג מידע חדש באותו התחום ו/או בתחומים שונים. 
  5. ביזקו ו/או מפעיליהם של הפלטפורמות לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם למשתמש ו/או כל צד אחר שהוא כתוצאה מהשימוש בפלטפורמות, לרבות אך לא רק בשל שימוש במידע אשר מסופק בהן. 
  6. בשימושו בפלטפורמות, לרבות מסירת מידע , מביע המשתמש את הסכמתו לכך שהמידע אשר מסר בפלטפורמות יישמר במאגרי מידע של הפלטפורמות ו/או של ביזקו. 
 1. אחריות על מוצרים ושירותים
  1. מעת לעת יימכרו באתר מוצרים ו/או שירותים שונים עלי יד משתמשים שונים.
  2. אין למפעילי הפלטפורמות ו/או לביזקו כל אחריות על המוצרים ו/או השירותים המסופקים יל ידי צד ג’, לרבות, אך לא רק, על דרך האספקה שלהם, טיבם, היקפם וכל דבר אחר הקשור בהם. 
  3. במקרה של תלונה על איכות מוצר, תתבקש לפנות אל היצרן ו/או הספק ולפתור את תלונתך מולו. ביזקו פועל על פי כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“). על פי מיטב ידיעתנו, לקוח יוכל להחזיר מוצר על פי חוק הגנת הצרכן ובלבד שלא השתמש במוצר, ובתנאי שהחזיר את המוצר באריזתו מקורית. כל העלויות הכרוכות בטיפול יחולו על הלקוח.
  4. נא שים לב כי התמונות המופיעות בפלטפורמות, ככל שהן מופיעות, הן להמחשה בלבד ויחולו בהם הבדלים בצבע, בגודל, במהות לעומת המוצרים ו/או השירותים אשר תקבל. 
  5. גם במקרה של תלונה על איכות שירות, תתבקש לפנות אל ספק השירות ולפתור את תלונתך מולו. 
  6. אם בעתיד יימכרו מוצרים ו/או שירותים מטעם ביזקו, הדבר יודגש, יחולו עליהם הכללים הרגילים של חוק הגנת הצרכן כאמור לעיל. 
 1. מדיניות הפרטיות בפלטפורמות של ביזקו ובהתקשרות עם ביזקו
  1. ביזקו מתייחס בכבוד רב לפרטיות המשתמשים בפלטפורמות שלו ושומרים עליה. 
  2. כמשתמש בפלטפורמות של ביזקו, אתה מביע את הסכמתך לקבל דיוור שוטף מהפלטפורמות ו/או מביזקו, בכל האמצעים הקיימים היום ואשר יהיו קיימים בעתיד, לרבות פרסומות באמצעים שונים. אתה מודע לכך כי הפרסומות המופיעות בפלטפורמות אינן בהמלצת ביזקו וכל העושה דבר בעקבות פרסומות אלה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית. תוכל להסיר עצמך מרשימת הדיוור אך בהסירך עצמך מרשימת הדיוור, אתה מודע לכך כי אתה עלול להפסיד הזדמנויות, אפשרויות, מידע וכל דבר אחר אשר מופץ באמצעים אלה על ידי ביזקו. 
  3. מטבעו של כל פלטפורמת ההתקשרות דיגיטלית, המתפקד כצומת דרכים עבור עסקים ואנשי עסקים רבים, מתאסף בו מידע רב על המשתמשים. מידע זה נאסף במאגר/י מידע. 
  4. אינך חייב למסור כל מידע, והחוק אינו מחייב אותך למסור כל מידע, אולם אי מסירת המידע עשוי למנוע ממך שימוש בחלק משירותי ביזקו.
  5. בעת שימוש בשירותי ביזקו ובהתקשרויות שונות עם ביזקו נאסף מידע עליך. מדובר במידע שחלקו ניתן על ידך באופן אקטיבי, לרבות, אך לא רק, שמך, מספר תעודת הזהות שלך, פרטים אישיים עליך וכדומה, וחלקו מידע סטטיסטי ומצטבר, לרבות מידע שימשו באמצעים דיגיטליים אך לא רק, העמודים שבהם צפית, הזמן בו צפית בהם, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מאפייני המכשיר ממנו אתה משתמש באתר, החומר האישי שלך שבו ביקשת לצפות  וכדומה, והכל בהתאם לאופן שבו האינטרנט פועל. 
  6. פרטיות המידע: מפעילי הפלטפורמות וביזקו מחויבים להגן על הפרטיות שלך והם עושים כן באמצעות הטכנולוגיה הסבירה המקובלת בשוק. אבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבים ולאתרים אך היא אינה מעניקה חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה כאמור. מפעילי הפלטפורמות וביזקו אינם מתחייבים כי השירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות התקפות סייבר, האקרים וכדומה. 
  7. מפעילי הפלטפומרות וביזקו שומרים את הנתונים במאגרי מידע למטרות, לרבות אך לא רק, כדי לספק לך חווית משתמש טובה, כדי להתאים לך שירותים, הצעות, חומר פרסומי רלוונטי, הטבות וכדי לספק לך מידע, כדי למנוע הונאות, כדי ליצור עמך קשר, כדי לספק לך הזדמנויות שאתה עשוי למצוא בהם עניין, ומטרות נוספות. הם עשויים להשתמש במידע כדי להודיע לך באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ו/או פרטים נוספים שסיפקת על שירותים חדשים ו/או קיימים, מוצרים חדשים, מבצעים, אירועים ולעניין אותך בפעילויות שונות ובכל מידע אחר שאתה עשוי למצוא בו עניין. ייתכן כי ייעשה שימוש במידע כדי להציע לך שיתופי פעולה מסוגים שונים, וכדי לשפר את המוצרים והשירותים המוצעים בפלטפורמות של ביזקו ומחוצה להן. מפעילי הפלטפומרות וביזקו עשויים לפנות אליך באמצעות המידע שסיפקת למטרות של שירות לקוחות ו/או מחקרי שוק ו/או למטרות נוספות, או לחזור אליך באמצעות מידע זה כדי לענות על שאלותיך ולסייע לך בדרכים אחרות, על פי צרכיך ורצונותיך. 
  8. במידה ואתה נרשם לפעילות דרך פלטפורמה של צד ג’- וביזקו שותף פעיל באותה הפעילות (המתקיימת אונליין ו/או אופליין)- ביזקו יקבל את הגישה למידע שמסרת בעת הרשמתך לפעילות, גם כאשר ההרשמה נעשתה דרך פלטפורמה של צד ג’. ביזקו מתחייב לשמור על המידע שלך בהתאם לתקנון הזה ולאפשר לך להסיר את עצמך בכל עת מכל פלטפורמה של ביזקו.
  9. זכות לעיין במידע: על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעלים של מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו כליל, והכל לפי הדין התקף בעת הפניה. פנייה כזו יש להפנות אלינו, באמצעות הדואר אלקטרוני אל : bizco@bizco.team
  10. Cookies – ‘עוגיות’ ואמצעים אחרים: מפעילי האתר משתמשים ב – ‘עוגיות’ (cookies) של הפלטפומרות הדיגיטליות ובאמצעי איסוף מידע אחרים ושונים לצרכים שונים, לרבות אך לא רק, תפעולם השוטף והתקין של הפלטפומרות, כולל איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בפלטפומרות, לצורך אימות פרטים, כדי להתאים את הפלטפומרות להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. המידע ב- ‘עוגיות’ ובאמצעי איסוף מידע אחרים אשר קיימים היום ואשר יהיו קיימים בעתיד הינו מוצפן, ואנו נוקטים אמצעי זהירות סבירים כדי להבטיח שרק מחשבי הפלטפומרות יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. שים לב כי כאשר אתה משתמש בפלטפומרות של ביזקו, אתה חשוף גם לעוגיות של אתרים נוספים, לרבות אך לא רק, פייסבוק, גוגל, גוגל אנליטיקס, לינקדאין, אינסטגרם ואחרים, על כל הכרוך בכך, והכל כדי לספק לך המשתמש חווית גלישה טובה ולהתאים לך את השירותים שאנו סבורים כי יתאימו לך.
  11. מידע נוסף על עוגיות של חברות גוגל ופייסבוק תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת – https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת – https://www.facebook.com/policies/cookies/.
   אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר
  12. אם אינך רוצה לקבל ‘עוגיות’ ואמצעי איסוף מידע אחרים, תוכל למנוע את קבלתן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. אנא זכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
  13. קישורים לפלטפומרות ואתרים אחרים: בפלטפומרות של ביזקו קיימים קישורים לאתרים אחרים שבהם אתה עשוי למצוא עניין. אנא זכור כי ברגע שהשתמשת בקישורים אלה עברת לאתרים אחרים, חיצוניים לפלטפורמות של ביזקו, אשר מתנהלים על פי הכללים של אתרים אלה, ושעליהם אין למפעילי הפלטפורמות של ביזקו שליטה וכמובן שאין להם אחריות.
  14. מסירת מידע לצד שלישי: פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך בפלטפומרות של ביזקו, ככל שפרטים אלה מזהים אותך באופן אישי, לא יימסרו לצד שלישי אלא במקרים מסוימים, כלהלן: 
   1. במקרה שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות המשותפות לביזקו ולצד שלישי המוצגות בפרסום/הצעה/הרשמה לפעילות. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך. הדבר נכון גם למקרים בהם משתמש נרשם לשירות אשר מוצע בפלטפומרות של ביזקו על ידי גורם שלישי. במסירת המידע ובשימוש בפלטפורמות של ביזקו אתה נותן הסכמתך לכך. 
   2. במקרה שתפר את תנאי השימוש בפלטפומרות של ביזקו, ו/או את תקנון  ו/או את הוראות הסכם ההצטרפות לשירות ו/או התנאים לקבלת המוצרים ו/או השירותים הנמכרים ו/או הניתנים בפלטפומרות של ביזקו, או אם תבצע באמצעות הפלטפורמות ו/או בקשר עם ביזקו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה, יהיו מפעילו הפלטפורמות וביזקו רשאים למסור את המידע לפי הנדרש.
   3. אם מפעילי הפלטפומרות וביזקו יארגנו את פעילות ביזקו במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה שביזקו ימזג פעילותו עם גוף אחר, הוא יורשה  להעביר לכל אחד מהגופים הללו העתק מן המידע שנאגר אודותיך בפלטפורמות ומאגרי מידע של ביזקו ו/או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שגופים אלה יקבלו על עצמם את הוראות מדיניות הפרטיות כפי שמופיעות בדף זה. 
   4. אם מפעילי הפלטפומרות ו/או ביזקו  ימכרו או יעבירו בכל צורה שהיא את פעילות ביזקו  לתאגיד כלשהו, ו/או במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות ביזקו עם פעילותו של צד שלישי כלשהו, ובלבד שאלה יקבלו על עצמם את הוראות מדיניות הפרטיות כפי שמופיעות בדף זה. 
   5. אם יתקבל בידי מפעילי הפלטפומרות ו/או ביזקו צו שיפוטי המורה להם למסור את המידע אודותיך או פרטים מתוכו לצד שלישי. 
   6. במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, הליך משפטי, אם יהיו כאלה, בינך לבין מפעילי הפלטפומרות ו/או ביזקו
   7. בכל מקרה שבו יסברו מפעילי הפלטפורמות ו/או ביזקו כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק משמעותי לך ו/או לכל גורם אחר לרבות כל צד שלישי כלשהו. 
 1. תנאי רכישה, תשלום ומדיניות הביטולים בפלטפורמות של ביזקו
  1. כדי להשתמש בכל הפלטפורמות, ייתכן ויהיה עליך לשלם דמי חבר או דמי השתתפות בפעילות/רכישת המוצר.
  2. נא לקרוא בעיון את תנאי הרכישה ותנאי הביטול המפורטים במעמד הרכישה בפלטפורמה רלוונטית.
  3. התשלום יהיה באמצעות חברה/ות חיצוניות לביזקו ויהיה באחריות אותן חברות, לרבות, חברות אשראי וסליקה מקוונת. אנא ראה סעיף 3 לעיל. 
  4. נא שים לב כי האחריות לתשלום הינה בידי חברות הסליקה. לביזקו אין כל אחריות על תשלום זה. 
  5. בעת הרכישה- נא לשים לב למדיניות הביטולים. בחלק ניכר מהפעילות של ביזקו נגבה מחיר סמלי לשריון מקום שאינו ניתן לביטול או זיכוי אלא יש באפשרותך לממש בפעילויות עתידיות. עליך להודיע על כך מראש במייל ל bizco@bizco.team
  6. תנאי רכישה וביטול השתתפות בחברות בביזקולנד (דמי חברות שנתיים) מפורטים בתקנון נפרד שמסופק לך בעת הרכישה
  7. במידה ולא צוין אחרת במדיניות הרכישה של כל מוצר/שירות, וביטול השתתפות באירוע/כנס/מפגש- יבוצע על ידיך פחות מ 7 ימי עבודה ממועד הקיום האירוע – לא מאפשר זיכוי כספי אלא שימוש ביתרה בעתיד. אנא ראה סעיף 4
 1. זכויות יוצרים וקניין רוחני
  1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפלטפומרות של ביזקו, לרבות כל התכנים המופיעים בהן בכל צורה, הינם קניינם ורכושם של מפעילי הפלטפורמות בלבד ו/או באמצעות שימוש ברשות וברישיון, והכל בהתאם לכל דין, לרבות, אך לא רק, חוק זכות יוצרים התשס”ח – 2007 (להלן: “חוק זכות יוצרים“). מפעילי הפלטפורמות שומרים לעצמם את כל הזכויות בקשר עם כל החומר המופיע בהן. 
  2. הנך מתחייב כי תימנע מלהפר זכויות אלה. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי חלק כלשהו מתכני של ביזקו בשום דרך אלא אם קיבלת על כך אישור מפורש בכתב מביזקו.
  3. שים לב כי משתמשים חושפים דרך הפלטפומרות של ביזקו תכנים מקוריים שלהם וכי כולם עושים זאת תחת ההתחייבות של כל אחד מהמשתמשים שלא לחשוף כלל, לאף אדם, ללא סייג, דבר מהדברים בהם נתקל המשתמש באתר, והכל כדי לשמור ולהגן על זכויות המשתמשים ועל עסקיהם. 
  4. חשיפה של דבר מתכני הפלטפומרות לאחר תעשה אך ורק לאחר קבלת רשות בכתב ומראש מבעלי הזכויות. 
  5. שים לב כי משתמשים חושפים בפלטפורמות ובשימושים הנגזרים מהאתר, בין השאר, רעיונות מקוריים לעסקים. הגם כי חוק זכות יוצרים שהוזכר לעיל אינו מגן על רעיון, הנך נדרש לנהוג בזהירות מופלגת ולשמור בסוד את כל האמור בפגישות קבוצתיות ו/או פרטיות. 
  6. בפלטפומרות של ביזקו זה יש שימוש בלוגואים של ישויות שונות כגון חברות מסחריות ואחרות. השימוש בלוגואים אלה באתר נעשה ברשות. אתה מתחייב כי לא תשתמש בלוגואים ללא רשות מראש ובכתב מבעלי הזכויות בלוגואים. 
  7. הפלטפורמות של ביזקו מוגבלים לשימוש אישי, ואין לעשות בהן כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב ממפעילי הפלטפורמות ו/או ביזקו  ו/או ממשתמש רלבנטי. אין לראות בהוראות התקנון ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת הפלטפומרות כאילו היא מעניקה ו/או מעבירה כל זכות שהיא למאן דהוא, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן. 
  8. יודגש כי כל שינוי בתכני הפלטפומרות ו/או שימוש בתכני הפלטפומרות, לרבות התכנים להורדה, שלא למטרות שצוינו, לרבות אך מבלי לגרוע, שימוש בתכני הפלטפומרות של ביזקו בכל פלטפומרה אחרת ו/או בכל רשת מחשבים אחרת הינו אסור בהחלט ויהווה הפרה של זכויותיהם של מפעילי הפלטפומרות ושל אחרים על כל ההשלכות המשפטיות והאחרות הנובעות מכך.
  9. מפעילי הפלטפומרות מחויבים להגן על זכויותיהם של בעלים בזכויות יוצרים ביצירה על פי כל דין. נא להפנות הודעות הקשורות להפרה של זכויות יוצרים אל מפעילי האתר למייל bizco@bizco.team. מפעילי הפלטפומרות ו/או ביזקו יתייחסו ברצינות לכל פנייה ויבצעו את הנדרש מהם על פי כל דין. 
 2. כתב ויתור 
  1. ביזקו, פלטפורמות של ביזקו, תכנים, המוצרים והשירותים המוצגים בהן מוצעים לשימוש, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש, כמות שהם (as is) ללא מצג ו/או התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע. בהתאם לכל דין, לא תחול על מפעילי הפלטפומרות ו/או ביזקו כל אחריות שהיא, במפורש או במשתמע, לרבות בקשר עם תקינותו הטכנית של הפלטפומרות, הפרה של זכויות והתאמת הפלטפומרות למטרות מסוימות ו/או לאנשים מסוימים. 
  2. מפעילי הפלטפומרות ו/או ביזקו אינם אחראים ו/או אינם מבטיחים כל הבטחה בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש בתכני הפלטפומרות, לרבות נכונות התכנים, דיוקם, מהימנותם, אופן השימוש בהם ועוד. הנך מצהיר בזאת כי תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על עצמך מפני כל תביעה, נזק ו/או הפסד אשר היו עלולים להיגרם כתוצאה משימוש שעשית בפלטפומרות ו/או הסתמכות שהסתמכת על התכנים ו/או פלטפומרות  ו/או על החומרים המצויים בו. 
  3. בפלטפומרות של ביזקו מתפרסמים תכנים רבים שמעלים אליו משתמשים אחרים לרבות, אך לא רק, בבלוגים, סיפורי הצלחה, פוסטים, בהקלטות אשר מועלות אל הפלטפומרות ממפגשים שונים, בלימודים ובהטמעות של חומר, בהרצאות ועוד. לעתים קרובות מפעילי הפלטפומרות מספקים מאגרים נוספים שעליהם מועלה חומר שאינו עובר דרך מפעילי הפלטפומרות של ביזקו והם אינם יודעים מה מועלה ולכן הם מודיעים לך בזאת שהם אינם יודעים אם החומר שמועלה הינו נכון, מדויק, אמין, שהסיפורים אמיתיים, ו/או שהפרטים נכונים. 
  4. כל החומר שבפלטפומרות של ביזקו, שנמצא עכשיו, שהיה בעבר ו/או שיהיה בו בעתיד, בכל פורמט, אינו מהווה ייעוץ מקצועי. מדובר בהעשרה, בלמידה ואין מדובר בהמלצה, לא לפעול על פי החומר ולא לשכור את שירותיהם של מי שהעלה את החומר לאתר, בכל צורה. ככל שאתה בוחר לעשות שימוש בחומר אשר אליו אתה נחשף בפלטפורמות של ביזקו, אתה עושה זאת על אחריותך הבלעדית. ראה הוזהרת. 
 1. הנגשה לבעלי מוגבלויות
  1. מפעילי הפלטפורמות עושה כל שלאיל ידם כדי להנגיש את הפלטפומרות לאנשים עם מוגבלויות וזאת בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998 ולתקנות הנגשת אתרים הכפופות לו. במידה שנתקלת בבעיית נגישות בפלטפומרות אנא פנה אל מפעילי הפלטפומרות והם יעשו ככל אשר ביכולתם ובהתאם לסביר כדי לפתור בעיית נגישות זו. 
 1. שיפוי
  1. אתה מסכים לכך כי היה ותפר את התקנון ו/או תנאי השימוש ו/או תגרום להפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו (להלן: “ההפרות“) והפרה ו/או הפרות אלה יביאו לנזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום או הוצאה למפעילי האתר ו/או לעובדי ו/או למנהליה ו/או נושאי משרה בה, ו/או מי מטעמם (להלן: “מפעילי האתר ועובדיו“), ובכלל זה שכר טרחת עו”ד, שכר מומחים והוצאות משפט, אתה תשפה את מפעילי האתר ועובדיהם בגין ההפרות האלה וההוצאות שייגרמו בשל הפרות אלה למפעילי האתר ועובדיהם. 
 1. הגבלת אחריות
  1. מפעילי הפלטפומרות של ביזקו לא אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, בגין השימוש בפלטפומרות ו/או עיכוב ביצוע מצדך בשל אי יכולת להשתמש ו/או אבדן מוצרים ו/או נתונים ו/או אבדן רווחים הנובע מעיכוב ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או בתכניו ו/או במוצריו ו/או בקשר עם השימוש בפלטפומרות, או בשל טעויות ו/או אי דיוקים ו/או מחדל, פגם, פרצת אבטחה ו/או כשל כלשהו באתר. מפעילי האתר לא יחויבו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר. 
  2. בהרשמה לפלטפומרות של ביזקו בכל דרך שהיא, משתמש יקבל תנאי התקשרות ייחודיים במידה ויהיו. אנאנ קרא בעיון בכל התקשרות את ביזקו את תנאי התקשרות ו/או רכישה/ ו/או השתתפות ו/או ביטול.
  3. במידה ואינך מקבל פרטי גישה אישיים לאחת הפלטפומרות של ביזקו (פורטל, קבוצה, אזור באתר ועדו) אנא שים לב כי פרטי הגישה  הם סודיים, לשימוש אישי בלבד, ועליך לוודא כי פרטי הגישה לא יגיעו לאדם אחר פרט לך. עליך האחריות לשמור את פרטי הגישה בסודיות. במקרה של אבדן פרטי הגישה, עליך לפנות אל הליך שחזור פרטי הגישה, תוכל לפנות אל מפעילי הפלטפורמות של ביזקו ,  בכתובת המייל bizco@bizco.team ויעשה מאמץ מיטבי וסביר לספק לך את פרטי הגישה שעבדו בימי העבודה בפרק זמן סביר.
 1. קישורים לפלטפורמות ואתרים אחרים
  1. מפעילי הפלטפומרות של ביזקו אינם מתחייבים  כי קישורים לאתרים אחרים, במידה שיש כאלה, יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסויים (להלן: “האתר המקושר“) באתר אין פירושה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן ו/או עדכני ו/או מלא ו/או מומלץ ומפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות בקשר לתוכן באתרים מקושרים כאמור. 
  2. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילי הפלטפומרות של ביזקו אינם אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או תכנים המופיעים באתרים מקושרים ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע כלשהו שפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. כמו כן, במידה שיופיעו באתרים מקושרים אלה דעות, הצהרות, עצות, הצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק משתמשים באתר (להלן: “הדעות“) אלה הינן דעות של אותם צדדים שלישיים ואינם משקפים את דעותיהם של מפעילי האתר בעניינים שבהם מדובר. 
  3. אם אתה מבקש ליצור מצב של אתר מקושר, שים לב כי אל לו לאתר המקושר להציג מצג כלשהו כאילו מפעילי הפלטפומרות של ביזקו ו/או ביזקו קשורים אל האתר המקושר ו/או אל הישות המשפטית שמפעילה אותו ו/או אל מוצריה ו/או אל שירותיה ו/אן פעילות אחרת בה הישות המשפטית מעורבת בדרך כלשהי. בנוסף, האתר המקושר לא יפגע ו/או יהיה במצב בו הוא ו/או התכנים שבו עלולים לפגוע ו/או להפחית משמם הטוב של מפעילי האתר בדרך כלשהי. 
  4. מפעילי הפלטפורמות שומרים לעצמם את הזכות לבטל את ההסכמה לאתר מקושר בכל זמן שהוא לפי שיקול דעתם הבלעדי והסופי וללא ערעור.  
 1. החלפת בעלות 
  1. במקרה שהבעלות בפלטפומרות של ביזקו או בחלק מהפלטפורמות תשתנה ו/או תוחלף, בכל דרך, לרבות אך לא רק, רכישה, מיזוג, מכירה וכדומה, מפעילי האתר שומרים על זכותם להעביר את המידע שבפלטפורמות או בחלקים של הפלטפומרות לבעלים החדשים. 
  2. אתה מודע לכך כי באירוע של פשיטת רגל, אבדן יכולת לשלם או לקבל כסף, ובאירועים אפשריים אחרים, מפעילי הפלטפורמות עלולים לאבד את שליטתם באתר ועל האפשרות להעביר מידע מהאתר לאתרים אחרים ולמקומות ואנשים אחרים. 
 1. אי שידול/מסר פרסומי
  1. יודגש כי עצם פרסומו של תוכן בפלטפומרות של ביזקו אינו מהווה ולא ייחשב כמתן המלצה, תמיכה או עידוד מצד מפעילי האתר בקשר לתוכנו של המסר ואינו מהווה מתן חסות לו. ו/או המלצה לעשות בו שימוש.  
 1. כתב ויתור לגבי מידע
  1. בנוסף לכל האמור בתנאי השימוש, מפעילי הפלטפומרות של ביזקו אינם אחראים לדיוק, לשלמות, לנכונות המידע או חלקו, אשר הם אספו ו/או כינסו ו/או שמרו ו/או אשר העבירו לך או לכל אדם אחר. 
 1. הפסקת שימוש
  1. מפעילי הפלטפומרות של ביזקו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי והסופי, להפסיק פעילותו של כל משתמש בפלטפומרות של ביזקו או בחלק מהפלטפומרות , לרבות בכל הפלטפורמות, בכל החלקים שלה ו/או באחדים מהם, בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתם הבלעדי, אם לא יעמוד בתקנון ותנאי השימוש, ו/או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP, ו/או בשל קשיים טכניים שונים בתפעול האתר. 
  2. היה ויפר משתמש תנאי השימוש ו/או הוראת כל דין, יהיו מפעילי הפלטפורמות, לפי שיקול דעתם הבלעדי והסופי, זכאים לחשוף את שמו והפרטים הידועים אודותיו, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל טענה כלפי מפעילי האתר ועובדיהם בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור.
 1. דין תקף 
  1. מפעילי הפלטפורמות של ביזקו עושים ויעשו כל מאמץ לפתור כל מחלוקת בדרכי שלום, בנעימות ותוך מחשבה על טובת כל הצדדים. 
  2. אם בכל זאת תגיע מחלוקת לבתי משפט, כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר ו/או לשימוש באתר לרבות השימוש באתר ו/או לתכני האתר ו/או לכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בחיפה בלבד ועל פי הדין הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש. 
  3. אם וככל שיקבע בית משפט, בית דין או טריבונל שיפוטי אחר מוסמך (להלן: “הערכאה השיפוטית“) כי הוראה מהוראות התקנון ותנאי השימוש האלה או חלקים מהם הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, והדבר יביא לביטולה, הדבר לא יבטל את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית ולא יביא לפסילתם ו/או לאי אכיפתם. 
 1. שונות
  1. התקנון ותנאי שימוש אלה, בגירסתם המעודכנת ביותר, מהווים את ההסכם המלא בינך ובין מפעילי הפלטפומרות. 
  2. אין לשנותם בכל דרך שהיא, למעט עדכונם מדי פעם בפעם על ידי מפעילי הפלטפומרות וביזקו. 
  3. מפעילי הפלטפומרות וביזקו שומרים לעצמם את כלל זכויותיהם, ובהן את הזכות להעביר את זכויותיהם ו/או התחייבויותיהם, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה, לפי שיקול דעתם הבלעדי והסופי. היה ומפעילי הפלטפומרות יוותרו על זכויותיהם בנוגע להפרה כלשהי של התקנון ותנאי השימוש וויתור זה לא יהווה וויתור בקשר עם הפרה אחרת, שונה או דומה לה. מפעילי הפלטפורמות שומרים על זכותם לשנות תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון הזה. 
  4. מפעילי הפלטפורמות של ביזקו ו/או ביזקו אינם מתחייבים כי הפלטפומרות  לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהן לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרים לעצמם את הזכות לסגור את הפלטפורמות ו/או את פעילותן בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי והסופי. 
  5. הנך מודע לכך ומסכים לכך כי השימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת מפעילי הפלטפורמות ו/או ביזקו, ושמפעילי הפלטפומרות לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל שיבוש ו/או איבוד מידע בזמן העברת מידע לאינטרנט ו/או בכל זמן אחר. 
  6. ייתכן כי הפלטפומרות לא תהינה זמין מעת לעת מסיבות שונות, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. ייתכן כי הגישה לפלטפומרות תופסק לעיתים, בנסיבות שונות, ו/או תופרע ו/או תושעה, באופן זמני או לצמיתות. הנך מצהיר בזאת כי הנך פוטר בזאת את מפעילי הפלטפומרות ו/או ביזקו מאחריות בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב זאת. 
  7. במקרה של סגירת הפלטפומרות, או חלק מהפלטפומרות של ביזקו – מפעילי הפלטפורמות יעשו ככל אשר ביכולתם ובאופן סביר כדי לעמוד בהתחייבויותיהם שנלקחו טרם ההחלטה על סגירת הפלטפומרות.  

ביזקו מאחל הצלחה רבה לכל המשתמשים בכל פלטפורמה של ביזקו!

בכל נושא הקשור לפלטפומרות ופעילות של ביזקו אפשר לפנות אליהם באמצעות המייל: bizco@bizco.team יש לנו מה לחדש לך

שווה להתחבר איתנו,
אנחנו שולחים עדכונים פעם בחודשהצהרת נגישות