השותפים שלנו לאורך כל הדרך

תקנון שימוש באתר

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר www.bizco.team

(להלן: “התקנון”)  

עודכן ביום 10.2.2021

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וישויות משפטיות אחרות בצורה שווה. נא שים לב כי כותרות המופיעות בתקנון אינן מחייבות לצורך פרשנות משפטית ו/או אחרת. נא קרא בתשומת לב את תוכן התקנון כולו כי הוא מחייב אותך. 

 1. כללי
  1. ברוכים הבאים לאתר ביזקו, אתר שנועד לעודד, לקדם, להעשיר בעלי עסקים, אירגונים ואנשי עסקים וליצור הזדמנויות לחברי מועדון ביזקו ו/או גורמים נוספים.  
  2. אנא הקפד לקרוא את תנאי השימוש לפני השימוש באתר. השימוש באתר, לרבות שימוש עם או בלי הרשמה ו/או כל פעילות אחרת בה אתה מעורב באתר, מהווה הסכמה לתנאי השימוש של האתר, במהדורתם המעודכנת המפורסמת באתר. אנא זכור שתנאי השימוש הינם חוזה התקשרות לכל דבר ועניין ותנאיהם הינם תנאים קובעים לעניין היחסים בין הצדדים. תנאי השימוש והתקנון באתר ישונו מעת לעת על ידי מפעילי האתר וזאת ללא צורך בהודעה מראש. עליך להתעדכן בשינויים אלה והאחריות על כך היא עליך. לצורך הבהירות, המשתמשים באתר מכונים לאורך התקנון “המשתמשים” או ביחיד, “המשתמש“. 
  3. זכות השימוש באתר הינה אישית. כל המשתמש באתר מצהיר כי הוא מודע לתקנון ולתנאי השימוש באתר וכי הוא מקבל אותם עליו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד מפעילי האתר, ו/או האתר, ו/או בעלי האתר, ו/או מנהליו, ו/או סוכניהם, ו/או שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם (להלן: “מפעילי האתר“), מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר על פי התקנון. כדי להשתמש באתר עליך להיות מעל גיל 18. 
  4. האתר מהווה פורטל לפעילויות שונות והוא ישתנה מעת לעת, לרבות אך לא רק בפלטפורמות הקיימות בו, מאפייניו, הפעילויות המוצעות בו, תכונותיו, האופן בו הוא מעוצב, האופן שמשתמשים בו, התוכן שלו, שעות הפעילות והציוד הנדרש לשימוש באתר ולגישה אליו. 
  5. מפעילי האתר ו/או האתר רשאים לשנות ו/או להפסיק בכל עת את הפעילויות /או ההפעלות והמוצעות, להפסיק ו/או לשנות הפצת מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ולשנות את מהירויות העברת המידע ו/או כל מאפיין אותו ו/או מאפייני שידורים אחרים. יחד עם זאת, מפעילי האתר מתחייבים לעשות ככל אשר ביכולתם, ובאופן סביר, כדי לסיים התחייבויות שלקחו על עצמם. 
  6. מובהר כי מפעילי האתר אינם אחראים על כל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או למכשיר הסלולרי ו/או למכשיר קצה אחר הקיים היום או שיהיה קיים בעתיד, כתוצאה מפעילותך באתר והשימוש שאתה עושה בו.  
 2. מטרת האתר
  1. לספק העשרה, תמיכה מקצועית ויצירת הזדמנויות עסקיות לבעלי עסקים שהינם חברי מועדון “ביזקו”. 
  2. לספק לחברי מועדון “ביזקו” ו/או לגורמים נוספים פלטפורמות שונות, אשר ישתנו מעת לעת ובלי הודעה מוקדמת, לצורך יצירת פגישות “נטוורקינג” בין בעלי עסקים, פירסום העסקים, לרבות, אך לא רק, באמצעות בלוג ופרסום סיפורי הצלחה, ויצירת קשרים להזדמנויות עסקיות. חלק מהפעילויות המוצעות באתר יהיו פתוחות אך ורק לחברי מועדון. 
 1. אופן השימוש באתר
  1. כדי להשתמש באתר על כל הדפים, התכנים, הפלטפורמות והאפשרויות שהוא מציע, בפלטפורמה המיועדת לחברי מועדון ביזקו, עליך להיות חבר מועדון ביזקו. יש באתר לינק להצטרפות למועדון. כיום מתבצע התשלום באמצעות דף סליקה של קארדקום אך אופן התשלום יכול להשתנות בעתיד. שים לב כי האחריות על התשלום היא על הסולק בלבד, ולא על האתר. 
  2. חלקים שונים באתר יהיו נגישים לגורמים שונים לפי אופן ההתקשרות עם ביזקו. 
  3. השימוש באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. הנך מתחייב כי המידע שאתה מספק לאתר הינו מידע אישי בלבד, רק עבור עצמך, וכי בכל מקרה ובשום אופן לא תשתמש במידע של אדם אחר. במקרה שתספק מידע של אדם אחר יחולו עליך הדינים המתאימים ויהיה עליך לשאת בדין בשל כך. 
  4. האתר מציע פלטפורמות שונות אשר משתנות מעת לעת, המאפשרות לך לפרסם חומרים שלך בדרכים שונות, לרבות בבלוג ובפרסום סיפורי הצלחה, למצוא שיתופי פעולה עסקיים, להיעזר ולהיתמך בזמנים מאתגרים, ולעזור ולתמוך באחרים. האתר אינו מתחייב כי פלטפורמה הקיימת היום תהיה קיימת גם בעתיד. האתר אינו מתחייב לשמור חומרים אשר העלית לאתר. הנך נדרש לשמור אצלך עותקים מכל דבר אשר אתה מעלה לאתר. האתר אינו מתחייב כי ימשיך לפרסם את החומרים אשר העלית אליו לזמן כלשהו. 
  5. האתר מציע דרכי העשרה שונות, לרבות הרצאות, הכשרות, פגישות, סדנאות וקורסים. האתר אינו מתחייב כי דרכי העשרה כלשהן ו/או נושאים מסוימים שבהם ניתנו העשרות כלשהן, יהיו קיימים גם בעתיד. האתר אינו מתחייב כי אנשים מסוימים אשר מעבירים חומרים בצורה מסוימת באתר, בנושאים מסוימים או אחרים, ימשיכו להעביר חומרים כאלה או אחרים באתר באופן כזה או אחר. הכל מועד לשינוי. נא תשומת לבך. 
  6. אין להוריד תכנים מהאתר, למעט קבצים בפורמטPDF  עליהם כתוב במפורש כי הם מותרים בהורדה. אסור לצלם ו/או להקליט תכנים מהאתר. 
  7. כל החומר הנמצא באתר הוא סודי ומיועד לחברי ביזקו בלבד, זולת חומרים עליהם נכתב בפירוש כי הם מותרים להורדה, או חומרים שעליהם סוכם בפירוש עם המשתמשים באתר שהם מותרים בהורדה. 
  8. האתר מספק ייעוצים חד פעמיים במסגרת פלטפורמות כמו Move, Live  ו Found. הייעוץ הניתן לך במסגרות אלה ו/או במסגרות אחרות באתר הינו באחריות היועץ/ת בלבד. למפעילי האתר ו/או לאתר עצמו אין אחריות על הייעוץ הניתן לך. היועצים אינם שלוחים ו/או עובדים ו/או מייצגים את האתר. בנוסף, ייתכן כי לא תהיה אפשרות של ייעוץ בעתיד. גם כיום, הייעוץ ניתן באופן חד פעמי. האתר אינו מתחייב כי ייעוץ מסוג כלשהו יהיו קיימים בעתיד.
  9. באתר קיים תוכן פרסומי. האתר אינו ממליץ על דבר המפורסם באתר וכל הפועל על פי הפרסומות המופיעות באתר עושה זאת על אחריותו הבלעדית. 
  10. שותפים אסטרטגיים של האתר ו/או של ביזקו יציעו מעת לעת הטבות שונות למשתמשים באתר. האתר אינו אחראי על הטבות אלה וכל המקבל אותן עושה זאת על אחריותו הבלעדית. האתר אינו אחראי להטבות אלה, לרבות, אך לא רק, משך מתן ההטבות, טיבן של ההטבות, מהותן, כמה אנשים יזכו לעשות בהן שימוש וכל דבר אחר הקשור בהן. 
  11. האתר עשוי להשתנות בכל עת, בכל צורה.   
 1. הגבלת אחריות
  1. אנא שים לב כי השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד! 
  2. באתר מפורסמים מעת לעת ידע ומידע עסקי, לרבות, אך לא רק, עצות שונות לאנשי עסקים, לרבות אך לא רק בזמנים מאתגרים ובקשיים, וכן בזמני שיגרה, סיפורי הצלחה, הכשרות ומידע לימודי. חברי ביזקו מקבלים באופן אישי דרך האתר תמיכה, ידע, הכשרות מקצועיות וגישה לקבוצות אשר מספקות נטוורקינג, מידע ותמיכה. 
  3. נא שים לב: כל הידע המוענק באתר ואשר אתה נחשף אליו דרך האתר אינו מחליף ייעוץ מקצועי והשימוש במידע זה הוא על אחריותך הבלעדית. אין באמור באתר כדי להוות ייעוץ מקצועי והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. האתר אינו לוקח על עצמו אחריות בקשר לדבר המופיע באתר או שאתה נחשף אליו דרכו. 
  4. אין בהצגת מידע כלשהו באתר בכדי לחייב את האתר להמשיך לספקו בעתיד ו/או לעדכנו ו/או להציג מידע חדש באותו התחום ו/או בתחומים שונים. 
  5. האתר ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם למשתמש ו/או כל צד אחר שהוא כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות אך לא רק בשל שימוש במידע אשר מסופק בו. 
  6. בשימושו באתר, לרבות מסירת מידע באתר, מביע המשתמש את הסכמתו לכך שהמידע אשר מסר באתר יישמר במאגרי מידע של האתר ו/או של ביזקו. 
 1. אחריות על מוצרים
  1. מעת לעת יימכרו באתר מוצרים ו/או שירותים שונים עלי יד משתמשים שונים.
  2. אין למפעילי האתר כל אחריות על המוצרים ו/או השירותים, לרבות, אך לא רק, על דרך האספקה שלהם, טיבם, היקפם וכל דבר אחר הקשור בהם. 
  3. במקרה של תלונה על איכות מוצר, תתבקש לפנות אל היצרן ו/או הספק ולפתור את תלונתך מולו. האתר פועל על פי כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“). על פי מיטב ידיעתנו, לקוח יוכל להחזיר מוצר על פי חוק הגנת הצרכן ובלבד שלא השתמש במוצר, ובתנאי שהחזיר את המוצר באריזתו מקורית. כל העלויות הכרוכות בטיפול יחולו על הלקוח.
  4. נא שים לב כי התמונות המופיעות באתר, ככל שהן מופיעות, הן להמחשה בלבד ויחולו בהם הבדלים בצבע, בגודל, במהות לעומת המוצרים ו/או השירותים אשר תקבל. 
  5. גם במקרה של תלונה על איכות שירות, תתבקש לפנות אל ספק השירות ולפתור את תלונתך מולו. 
  6. אם בעתיד יימכרו מוצרים ו/או שירותים מטעם ביזקו, הדבר יודגש, יחולו עליהם הכללים הרגילים של חוק הגנת הצרכן כאמור לעיל. 
 1. מדיניות הפרטיות באתר 
  1. מפעילי האתר מתייחסים בכבוד רב לפרטיות הגולשים באתר ושומרים עליה. 
  2. כחבר מועדון ביזקו ו/או כמשתמש בשירותי האתר, אתה מביע את הסכמתך לקבל דיוור שוטף מהאתר ו/או מביזקו, בכל האמצעים הקיימים היום ואשר יהיו קיימים בעתיד, לרבות פרסומות באמצעים שונים. אתה מודע לכך כי הפרסומות המופיעות באתר אינן בהמלצת ביזקו וכל העושה דבר בעקבות פרסומות אלה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית. תוכל להסיר עצמך מרשימת הדיוור אך בהסירך עצמך מרשימת הדיוור, אתה מודע לכך כי אתה עלול להפסיד הזדמנויות, אפשרויות, מידע וכל דבר אחר אשר מופץ באמצעים אלה על ידי ביזקו. 
  3. מטבעו של האתר, המתפקד כצומת דרכים עבור עסקים ואנשי עסקים רבים, מתאסף בו מידע רב על המשתמשים. מידע זה נאסף במאגר/י מידע. 
  4. אינך חייב למסור כל מידע, והחוק אינו מחייב אותך למסור כל מידע, אולם אי מסירת המידע עשוי למנוע ממך שימוש בחלק משירותי האתר.
  5. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. מדובר במידע שחלקו ניתן על ידך באופן אקטיבי, לרבות, אך לא רק, שמך, מספר תעודת הזהות שלך, פרטים אישיים עליך וכדומה, וחלקו מידע סטטיסטי ומצטבר, לרבות אך לא רק, העמודים שבהם צפית, הזמן בו צפית בהם, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מאפייני המכשיר ממנו אתה משתמש באתר, החומר האישי שלך שבו ביקשת לצפות  וכדומה, והכל בהתאם לאופן שבו האינטרנט פועל. 
  6. פרטיות המידע: מפעילי האתר מחויבים להגן על הפרטיות שלך והם עושים כן באמצעות הטכנולוגיה הסבירה המקובלת בשוק. אבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבים ולאתרים אך היא אינה מעניקה חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה כאמור. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי השירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות התקפות סייבר, האקרים וכדומה. 
  7. מפעילי האתר שומרים את הנתונים במאגרי מידע למטרות, לרבות אך לא רק, כדי לספק לך חווית משתמש טובה, כדי להתאים לך שירותים, הצעות, חומר פרסומי רלוונטי, הטבות וכדי לספק לך מידע, כדי למנוע הונאות, כדי ליצור עמך קשר, כדי לספק לך הזדמנויות שאתה עשוי למצוא בהם עניין, ומטרות נוספות. הם עשויים להשתמש במידע כדי להודיע לך באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ו/או פרטים נוספים שסיפקת על שירותים חדשים ו/או קיימים, מוצרים חדשים, מבצעים, אירועים ולעניין אותך בפעילויות שונות ובכל מידע אחר שאתה עשוי למצוא בו עניין. ייתכן כי ייעשה שימוש במידע כדי להציע לך שיתופי פעולה מסוגים שונים, וכדי לשפר את המוצרים והשירותים המוצעים באתר ומחוצה לו. מפעילי האתר עשויים לפנות אליך באמצעות המידע שסיפקת למטרות של שירות לקוחות ו/או מחקרי שוק ו/או למטרות נוספות, או לחזור אליך באמצעות מידע זה כדי לענות על שאלותיך ולסייע לך בדרכים אחרות, על פי צרכיך ורצונותיך. 
  8. זכות לעיין במידע: על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעלים של מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו כליל, והכל לפי הדין התקף בעת הפניה. פנייה כזו יש להפנות אלינו, באמצעות הדואר אלקטרוני אל : info@bizco.team
  9. Cookies – ‘עוגיות’ ואמצעים אחרים: מפעילי האתר משתמשים ב – ‘עוגיות’ (cookies) של האתר ובאמצעי איסוף מידע אחרים ושונים לצרכים שונים, לרבות אך לא רק, תפעולו השוטף והתקין, כולל איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. המידע ב- ‘עוגיות’ ובאמצעי איסוף מידע אחרים אשר קיימים היום ואשר יהיו קיימים בעתיד הינו מוצפן, ואנו נוקטים אמצעי זהירות סבירים כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. שים לב כי כאשר אתה משתמש באתר, אתה חשוף גם לעוגיות של אתרים נוספים, לרבות אך לא רק, פייסבוק, גוגל, גוגל אנליטיקס, לינקדאין, אינסטגרם ואחרים, על כל הכרוך בכך, והכל כדי לספק לך המשתמש חווית גלישה טובה ולהתאים לך את השירותים שאנו סבורים כי יתאימו לך.
  10. מידע נוסף על עוגיות של חברות גוגל ופייסבוק תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת – https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת – https://www.facebook.com/policies/cookies/.
   אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר
  11. אם אינך רוצה לקבל ‘עוגיות’ ואמצעי איסוף מידע אחרים, תוכל למנוע את קבלתן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. אנא זכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
  12. קישורים לאתרים אחרים: באתר קיימים קישורים לאתרים אחרים שבהם אתה עשוי למצוא עניין. אנא זכור כי ברגע שהשתמשת בקישורים אלה עברת לאתרים אחרים, חיצוניים לאתר, אשר מתנהלים על פי הכללים של אתרים אלה, ושעליהם אין למפעילי האתר שליטה וכמובן שאין להם אחריות.
  13. מסירת מידע לצד שלישי: פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, ככל שפרטים אלה מזהים אותך באופן אישי, לא יימסרו לצד שלישי אלא במקרים מסוימים, כלהלן: 
   1. במקרה שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות המשותפות לאתר ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך. הדבר נכון גם למקרים בהם משתמש נרשם לשירות אשר מוצע באתר על ידי גורם שלישי. במסירת המידע ובשימוש באתר אתה נותן הסכמתך לכך. 
   2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, ו/או את תקנון האתר ו/או את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר ו/או התנאים לקבלת המוצרים ו/או השירותים הנמכרים ו/או הניתנים באתר, או אם תבצע באמצעות האתר ו/או בקשר עם האתר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה, יהיו מפעילו האתר רשאים למסור את המידע לפי הנדרש.
   3. אם מפעילי האתר יארגנו את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה שהאתר ימזג פעילותו עם גוף אחר, הוא יורשה  להעביר לכל אחד מהגופים הללו העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר ו/או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שגופים אלה יקבלו על עצמם את הוראות מדיניות הפרטיות כפי שמופיעות בדף זה. 
   4. אם מפעילי האתר ימכרו או יעבירו בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו, ו/או במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי כלשהו, ובלבד שאלה יקבלו על עצמם את הוראות מדיניות הפרטיות כפי שמופיעות בדף זה. 
   5. אם יתקבל בידי מפעילי האתר צו שיפוטי המורה להם למסור את המידע אודותיך או פרטים מתוכו לצד שלישי. 
   6. במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, הליך משפטי, אם יהיו כאלה, בינך לבין מפעילי האתר. 
   7. בכל מקרה שבו יסברו מפעילי האתר כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק משמעותי לך ו/או לכל גורם אחר לרבות כל צד שלישי כלשהו. 
 1. תשלום עבור חברות בביזקו
  1. כדי להשתמש באתר המלא, יהיה עליך לשלם דמי חבר לביזקו. 
  2. התשלום יהיה באמצעות חברה/ות חיצוניות לאתר ויהיה באחריות אותן חברות, לרבות, חברות אשראי וסליקה מקוונת. אנא ראה סעיף 3 לעיל. 
  3. נא שים לב כי האחריות לתשלום הינה בידי חברות הסליקה. לאתר, למפעילי האתר ולביזקו אין כל אחריות על תשלום זה. 
 1. זכויות יוצרים וקניין רוחני
  1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל התכנים המופיעים בו בכל צורה, הינם קניינם ורכושם של מפעילי האתר בלבד ו/או באמצעות שימוש ברשות וברישיון, והכל בהתאם לכל דין, לרבות, אך לא רק, חוק זכות יוצרים התשס”ח – 2007 (להלן: “חוק זכות יוצרים“). מפעילי האתר שומרים לעצמם את כל הזכויות בקשר עם כל החומר המופיע באתר. 
  2. הנך מתחייב כי תימנע מלהפר זכויות אלה. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי חלק כלשהו מתכני האתר בשום דרך.
  3. שים לב כי משתמשים חושפים דרך האתר תכנים מקוריים שלהם וכי כולם עושים זאת תחת ההתחייבות של כל אחד מהמשתמשים שלא לחשוף כלל, לאף אדם, ללא סייג, דבר מהדברים בהם נתקל המשתמש באתר, והכל כדי לשמור ולהגן על זכויות המשתמשים ועל עסקיהם. 
  4. חשיפה של דבר מתכני האתר לאחר תעשה אך ורק לאחר קבלת רשות בכתב ומראש מבעלי הזכויות. 
  5. שים לב כי משתמשים חושפים באתר ובשימושים הנגזרים מהאתר, בין השאר, רעיונות מקוריים לעסקים. הגם כי חוק זכות יוצרים שהוזכר לעיל אינו מגן על רעיון, הנך נדרש לנהוג בזהירות מופלגת ולשמור בסוד את כל האמור בפגישות קבוצתיות ו/או פרטיות. 
  6. באתר זה יש שימוש בלוגואים של ישויות שונות כגון חברות מסחריות ואחרות. השימוש בלוגואים אלה באתר נעשה ברשות. אתה מתחייב כי לא תשתמש בלוגואים ללא רשות מראש ובכתב מבעלי הזכויות בלוגואים. 
  7. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב ממפעילי האתר ו/או ממשתמש רלבנטי. אין לראות בהוראות התקנון ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר כאילו היא מעניקה ו/או מעבירה כל זכות שהיא למאן דהוא, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן. 
  8. יודגש כי כל שינוי בתכני האתר ו/או שימוש בתכני האתר, לרבות התכנים להורדה, שלא למטרות שצוינו, לרבות אך מבלי לגרוע, שימוש בתכני האתר בכל אתר אחר ו/או בכל רשת מחשבים אחרת הינו אסור בהחלט ויהווה הפרה של זכויותיהם של מפעילי האתר ושל אחרים על כל ההשלכות המשפטיות והאחרות הנובעות מכך.
  9. מפעילי האתר מחויבים להגן על זכויותיהם של בעלים בזכויות יוצרים ביצירה על פי כל דין. נא להפנות הודעות הקשורות להפרה של זכויות יוצרים אל מפעילי האתר למייל info@bizco.team. מפעילי האתר יתייחסו ברצינות לכל פנייה ויבצעו את הנדרש מהם על פי כל דין. 
 2. כתב ויתור 
  1. האתר, תכניו, המוצרים והשירותים המוצגים בו מוצעים לשימוש, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש, כמות שהם (as is) ללא מצג ו/או התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע. בהתאם לכל דין, לא תחול על מפעילי האתר כל אחריות שהיא, במפורש או במשתמע, לרבות בקשר עם תקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או לאנשים מסוימים. 
  2. מפעילי האתר אינם אחראים ו/או אינם מבטיחים כל הבטחה בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש בתכני האתר, לרבות נכונות התכנים, דיוקם, מהימנותם, אופן השימוש בהם ועוד. הנך מצהיר בזאת כי תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על עצמך מפני כל תביעה, נזק ו/או הפסד אשר היו עלולים להיגרם כתוצאה משימוש שעשית באתר ו/או הסתמכות שהסתמכת על האתר ו/או על החומרים המצויים בו. 
  3. באתר מתפרסמים תכנים רבים שמעלים אליו משתמשים אחרים לרבות, אך לא רק, בבלוגים, סיפורי הצלחה, בהקלטות אשר מועלות אל האתר ממפגשים שונים, בלימודים ובהטמעות של חומר, בהרצאות ועוד. לעתים קרובות מפעילי האתר מספקים פלטפורמות שעליהן מועלה חומר שאינו עובר דרך מפעילי האתר והם אינם יודעים מה מועלה ולכן הם מודיעים לך בזאת שהם אינם יודעים אם החומר שמועלה הינו נכון, מדויק, אמין, שהסיפורים אמיתיים, ו/או שהפרטים נכונים. 
  4. כל החומר שבאתר, שנמצא עכשיו, שהיה בעבר ו/או שיהיה בו בעתיד, בכל פורמט, אינו מהווה ייעוץ מקצועי. מדובר בהעשרה, בלמידה ואין מדובר בהמלצה, לא לפעול על פי החומר ולא לשכור את שירותיהם של מי שהעלה את החומר לאתר, בכל צורה. ככל שאתה בוחר לעשות שימוש בחומר אשר אליו אתה נחשף באתר, אתה עושה זאת על אחריותך הבלעדית. ראה הוזהרת. 
 1. הנגשה לבעלי מוגבלויות
  1. מפעילי האתר עושה כל שלאיל ידם כדי להנגיש את האתר לאנשים עם מוגבלויות וזאת בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998 ולתקנות הנגשת אתרים הכפופות לו. במידה שנתקלת בבעיית נגישות באתר אנא פנה אל מפעילי האתר והם יעשו ככל אשר ביכולתם ובהתאם לסביר כדי לפתור בעיית נגישות זו. 
 1. שיפוי
  1. אתה מסכים לכך כי היה ותפר את התקנון ו/או תנאי השימוש ו/או תגרום להפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו (להלן: “ההפרות“) והפרה ו/או הפרות אלה יביאו לנזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום או הוצאה למפעילי האתר ו/או לעובדי ו/או למנהליה ו/או נושאי משרה בה, ו/או מי מטעמם (להלן: “מפעילי האתר ועובדיו“), ובכלל זה שכר טרחת עו”ד, שכר מומחים והוצאות משפט, אתה תשפה את מפעילי האתר ועובדיהם בגין ההפרות האלה וההוצאות שייגרמו בשל הפרות אלה למפעילי האתר ועובדיהם. 
 1. הגבלת אחריות
  1. מפעילי האתר לא אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, בגין השימוש באתר ו/או עיכוב ביצוע מצדך בשל אי יכולת להשתמש ו/או אבדן מוצרים ו/או נתונים ו/או אבדן רווחים הנובע מעיכוב ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או בתכניו ו/או במוצריו ו/או בקשר עם השימוש באתר, או בשל טעויות ו/או אי דיוקים ו/או מחדל, פגם, פרצת אבטחה ו/או כשל כלשהו באתר. מפעילי האתר לא יחויבו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר. 
  2. בהרשמה לאתר, משתמש יקבל פרטי גישה לאתר. אנא שים לב כי פרטי הגישה לאתר הם סודיים, לשימוש אישי בלבד, ועליך לוודא כי פרטי הגישה לא יגיעו לאדם אחר פרט לך. עליך האחריות לשמור את פרטי הגישה בסודיות. במקרה של אבדן פרטי הגישה, עליך לפנות אל הליך שחזור פרטי הגישה אשר נמצא באתר. אם השחזור נכשל, תוכל לפנות אל מפעילי האתר,  בכתובת המייל info@bizco.team ותמורת תשלום הם יספקו לך פרטי גישה חדשים. 
 1. קישורים לאתרים אחרים
  1. מפעילי האתר אינם מתחייבים  כי קישורים לאתרים אחרים, במידה שיש כאלה באתר, יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסויים (להלן: “האתר המקושר“) באתר אין פירושה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן ו/או עדכני ו/או מלא ו/או מומלץ ומפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות בקשר לתוכן באתרים מקושרים כאמור. 
  2. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או תכנים המופיעים באתרים מקושרים ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע כלשהו שפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. כמו כן, במידה שיופיעו באתרים מקושרים אלה דעות, הצהרות, עצות, הצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק משתמשים באתר (להלן: “הדעות“) אלה הינן דעות של אותם צדדים שלישיים ואינם משקפים את דעותיהם של מפעילי האתר בעניינים שבהם מדובר. 
  3. אם אתה מבקש ליצור מצב של אתר מקושר, שים לב כי אל לו לאתר המקושר להציג מצג כלשהו כאילו מפעילי האתר ו/או האתר קשורים אל האתר המקושר ו/או אל הישות המשפטית שמפעילה אותו ו/או אל מוצריה ו/או אל שירותיה ו/אן פעילות אחרת בה הישות המשפטית מעורבת בדרך כלשהי. בנוסף, האתר המקושר לא יפגע ו/או יהיה במצב בו הוא ו/או התכנים שבו עלולים לפגוע ו/או להפחית משמם הטוב של מפעילי האתר בדרך כלשהי. 
  4. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל את ההסכמה לאתר מקושר בכל זמן שהוא לפי שיקול דעתם הבלעדי והסופי וללא ערעור.  
 1. החלפת בעלות 
  1. במקרה שהבעלות באתר או בחלקים ממנו תשתנה ו/או תוחלף, בכל דרך, לרבות אך לא רק, רכישה, מיזוג, מכירה וכדומה, מפעילי האתר שומרים על זכותם להעביר את המידע שבאתר או חלקים ממנו לבעלים החדשים. 
  2. אתה מודע לכך כי באירוע של פשיטת רגל, אבדן יכולת לשלם או לקבל כסף, ובאירועים אפשריים אחרים, מפעילי האתר עלולים לאבד את שליטתם באתר ועל האפשרות להעביר מידע מהאתר לאתרים אחרים ולמקומות ואנשים אחרים. 
 1. אי שידול/מסר פרסומי
  1. יודגש כי עצם פרסומו של תוכן באתר אינו מהווה ולא ייחשב כמתן המלצה, תמיכה או עידוד מצד מפעילי האתר בקשר לתוכנו של המסר ואינו מהווה מתן חסות לו. ו/או המלצה לעשות בו שימוש.  
 1. כתב ויתור לגבי מידע
  1. בנוסף לכל האמור בתנאי השימוש, מפעילי האתר אינם אחראים לדיוק, לשלמות, לנכונות המידע או חלקו, אשר הם אספו ו/או כינסו ו/או שמרו ו/או אשר העבירו לך או לכל אדם אחר. 
 1. הפסקת שימוש
  1. מפעילי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי והסופי, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, לרבות בכל הפלטפורמות שבו, בכל החלקים שלו ו/או באחדים מהם, בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתם הבלעדי, אם לא יעמוד בתקנון ותנאי השימוש, ו/או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP, ו/או בשל קשיים טכניים שונים בתפעול האתר. 
  2. היה ויפר משתמש תנאי השימוש ו/או הוראת כל דין, יהיו מפעילי האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי והסופי, זכאים לחשוף את שמו והפרטים הידועים אודותיו, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל טענה כלפי מפעילי האתר ועובדיהם בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור.
 1. דין תקף 
  1. מפעילי האתר עושים ויעשו כל מאמץ לפתור כל מחלוקת בדרכי שלום, בנעימות ותוך מחשבה על טובת כל הצדדים. 
  2. אם בכל זאת תגיע מחלוקת לבתי משפט, כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר ו/או לשימוש באתר לרבות השימוש באתר ו/או לתכני האתר ו/או לכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בחיפה בלבד ועל פי הדין הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש. 
  3. אם וככל שיקבע בית משפט, בית דין או טריבונל שיפוטי אחר מוסמך (להלן: “הערכאה השיפוטית“) כי הוראה מהוראות התקנון ותנאי השימוש האלה או חלקים מהם הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, והדבר יביא לביטולה, הדבר לא יבטל את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית ולא יביא לפסילתם ו/או לאי אכיפתם. 
 1. שונות
  1. התקנון ותנאי שימוש אלה, בגירסתם המעודכנת ביותר, מהווים את ההסכם המלא בינך ובין מפעילי האתר. 
  2. אין לשנותם בכל דרך שהיא, למעט עדכונם מדי פעם בפעם על ידי מפעילי האתר. 
  3. מפעילי האתר שומרים לעצמם את כלל זכויותיהם, ובהן את הזכות להעביר את זכויותיהם ו/או התחייבויותיהם, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה, לפי שיקול דעתם הבלעדי והסופי. היה ומפעילי האתר יוותרו על זכויותיהם בנוגע להפרה כלשהי של התקנון ותנאי השימוש וויתור זה לא יהווה וויתור בקשר עם הפרה אחרת, שונה או דומה לה. מפעילי האתר שומרים על זכותם לשנות תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר. 
  4. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי והסופי. 
  5. הנך מודע לכך ומסכים לכך כי השימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת מפעילי האתר ו/או האתר, ושמפעילי האתר ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל שיבוש ו/או איבוד מידע בזמן העברת מידע לאינטרנט ו/או בכל זמן אחר. 
  6. ייתכן כי האתר לא יהיה זמין מעת לעת מסיבות שונות, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. ייתכן כי הגישה לאתר תופסק לעיתים, בנסיבות שונות, ו/או תופרע ו/או תושעה, באופן זמני או לצמיתות. הנך מצהיר בזאת כי הנך פוטר בזאת את מפעילי האתר ו/או האתר מאחריות בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב זאת. 
  7. במקרה של סגירת האתר, מפעילי האתר יעשו ככל אשר ביכולתם ובאופן סביר כדי לעמוד בהתחייבויותיהם שנלקחו טרם ההחלטה על סגירת האתר.  

מפעילי האתר מאחלים הצלחה רבה לכל המשתמשים וכן גלישה נעימה ופורייה באתר. 

בכל נושא הקשור לאתר אפשר לפנות אליהם באמצעות המייל: bizco@bizco.team 

יש לנו מה לחדש לך

שווה להתחבר איתנו,
אנחנו שולחים עדכונים פעם בחודשהצהרת נגישות