השותפים שלנו לאורך כל הדרך

תקנון לחברות במרחב העסקים BiZCOLand

תנאי השתתפות בחברות בארגון BIZCO  במסגרת BIZCOLand ביזקולנד – התנאים, לרבות הנספחים המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההשתתפות בביזקולנד – מנוסחים בלשון זכר בשל הנוחות בלבד והם יפים לבני כל המינים, ליחידים ולעסקים כאחד. חבר הארגון ביזקו, ביזקולנד, ששילם דמי חבר מחוייב לתנאי ההשתתפות במסגרת ביזקולנד, לאחר שקרא אותם היטב, הבין אותם והסכים להם בנפש חפצה ובתום לב. תנאי ההשתתפות מהווים התחייבות בלתי חוזרת מצד חברי הארגון כלפי ביזקולנד, והשתתפות בביזקולנד מהווה התחייבות חברי הארגון (ביזקולנדרים) לתנאים, לרבות הנספחים.

ברוכים הבאים לחברות בביזקולנד BiZCOLand

1.      ביזקולנד הינו מרחב עסקי, המספק לחברים בו מגוון רחב של הזדמנויות לצמיחה עסקית, בשילוב פעילויות, מוצרים בתנאים מיוחדים, העשרה, חשיפה לציבורים שונים, במרחב הפיזי והוירטואלי. המרחב דינמי ומתפתח לפי תכניות עסקיות, הזדמנויות אסטרטגיות, צרכים של חברי הארגון ושיקולים רבים נוספים אשר מופעלים באופן סופי ובלעדי על ידי ביזקו. ביזקו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפעילויות המוצעות לחברי הארגון בכל עת וללא הודעה מוקדמת, מתוך מטרה להתרחב ולהציע יותר לחברי המועדון.

2.      חברות בארגון מרחב עסקי ביזקולנד ו/או פעילות כלשהי בביזקולנד, לרבות, אך לא רק, פעילות בפלטפורמות השונות של ביזקולנד, אינה מקנה ו/או מחליפה ו/או מהווה ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא. לביזקו ולביזקולנד לא תהיה כל אחריות על פעילות עסקית ו/או אחרת של חברי הארגון ביזקולנדרים, גם אם החלה ו/או התהוותה ו/או היוזמה לה קמה במרחב ביזקולנד ו/או כל קשר אחר לביזולנד ו/או לביזקו. הפניה ליועץ כלשהו במסגרת הארגון לא תהווה קבלת אחריות של ביזקו על הייעוץ והאחריות כולה תהיה על היועץ והיועץ בלבד. נא שימו לב. ביזקולנד מהווה מרחב בו נפגשים בעלי עסקים ואין לו אחריות על פגישות אלה ו/או על תוכנן ו/או על תוצאותיהן.

3.      הצטרפות לביזקולנד (במסלול הסקרן) מתבצעת דרך דף הנחיתה באתר ביזקו, בתנאים שונים כפי שמפורט באתר. השימוש באתר, לרבות, אך לא רק, ההצטרפות לביזקולנד, מחייב את חברי ביזקולנד בהסכמה לתנאי השימוש באתר. נא קראו ביסודיות את תנאי השימוש באתר וקבלו אותם על עצמכם בנפש חפצה ובתום לב.

4.      הצטרפות לביזקולנד (במסלול משפיע) מתבצעת לאחר הגשת מועמדות באמצעות שאלון התאמה וראיון אישי לבדיקת התאמה הדדית בהיבט של צרכים וציפיות, ולאחר מכן- תשלום באמצעות מערכת סליקה. על אחריות חבר הארגון גם במסלול הזה- לקרוא את התקנון ההצטרפות המופיע בפורטל של ביזקו- לפני ההצטרפות.

5.      אנא שימו לב כי הצטרפותכם לביזקולנד מהווה הסכמה חוזית לכל דבר ועניין לתנאי המרחב ביזקולנד המפורטים במסמך זה, בתקנון אתר ביזקו ובמסמכים אחרים אשר יתפרסמו מעת לעת. 

6.      ביזקולנד הינו מרחב עסקי עם מסלולי חברות שנתית. ביזקולנד יציע מפעם לפעם מסלולי חברות והשתתפות במרחב ביזקולנד. אנא עקבו אחרי הפרסומים.

7.      החברות היא אישית ואינה ניתנת להעברה, לרבות ההטבות ו/או כל דבר אחר שחבר ביזקולנד מקבל מהמרחב ו/או בזכות היותו חבר בביזקולנד[מסא1] . הטבות אשר יוצעו לחברי ביזקולנד יהיו בדרך כלל מוגבלות ויינתנו על בסיס "כל הקודם זוכה". ביזקולנד לא ייקח אחריות על הטבה אשר הוצעה ומוצתה לפני שחבר ביזקולנד נטל אותה. יודגש כי ההטבות ניתנות על ידי גורמים שלישיים שאינם ביזקו והאחריות על הטבות אלה הן על אותם גורמים שלישיים. ביזקו אינה מתחייבת כי הטבה מסויימת שניתנה בזמן מסוים תחזור על עצמה או שצד ג' כלשהו אשר הציע הטבות מסוימות דרך ביזקו ימשיך ויציע אותן. ההזדמנויות והטבות המוצעות לחברי ביזקולנד אינן מהוות המלצה לעשות בהן שימוש והעושה בהן שימוש עושה זאת על אחריותו הבלעדית.  עוד יצוין כי ביזקו הינו ארגון חדשני ודינמי אשר מקדם ומייצר הזדמנויות. ברור מאליו והחבר מסכים לכך כי לא כל ההזדמנויות מתאימות לכל חבר. עוד החבר מסכים כי עצם הצעת ההזדמנות אינה מהווה התחייבות כלשהי כלפי החבר.

8.      דמי  החברות הם שנתיים ויתעדכנו מעת לעת. דמי החברות של חבר לאורך שנת החברות לא ישונו.

 

9.      קיימים שני מסלולי חברות עיקריים למצטרפים החדשים (אנא ראו את הפירוט המלא בנספח א')

9.1 מסלול סקרן – המבוסס על תשלום שנתי חד פעמי, ללא אפשרות לביטול/זיכוי מכל סיבה שהיא, המתאים לחבר ארגון שרוצה להיחשף לפלטפורמות ולהזדמנויות של ביזקולנד בקצב שלו. בנספח א' מפורטים השירותים המוצעים לחבר ארגון במסלול הזה ודרכי התקשרות עם ארגון ביזקו

9.2 מסלול משפיע – המתאים לחברי הארגון המעוניינים למעורבות פעילה בארגון, כולל תקשורת ישריה עם ארגון ביזקו והזדמנויות לחיבורים עם שאר חברי הארגון. לשירותים המוצעים ותנאי התקשורת- נא לעיין בנספח א'.

10.  קיימים שני מסלולים לתשלום במסלול משפיע:

10.1.תשלום חודשי. במסלול זה מחולקים דמי החברות לשנים עשר (12) תשלומים הנגבים מדי חודש.

10.2.תשלום שנתי, בתשלום אחד מראש. מסלול זה מקנה הטבה בתשלום בעת כתיבת ההסכם. תנאי זה יוכל להתעדכן מעת לעת בהודעה מראש.

11.  ביטול   חברות: אפשר לבטל חברות בביזקולנד במסלול משפיע בלבד! בתוך 3 חודשים  ממועד הצטרפות לראשונה בפועל – קרי מועד התשלום בפועל לראשונה (באמצעות הודעה למייל של ביזקו (info@bizco.team). הבקשה לביטול החברות אשר תגיע למייל המצוין מעלה בתוך 3 חודשים ראשונים ממועד התשלום, תזכה את המבקש בהחזר של 50% מהתשלום שישולם לחשבון הבנק של המבקש, תוך 30 יום, לאחר שהבקשה לביטול אושרה כעומדת בתנאי הזכאות לביטול כפי שצוין בסעיף הזה. החברות של המבקש לבטלה – תבוטל מרגע אישור הזכאות לביטול במייל על ידי הנהלת ביזקו. במסלול סקרן- אין אפשרות לבטל/לקבל זיכוי.

12.  חברות בביזקולנד אינה ניתנת להקפאה.

13.  החברות בביזקולנד אינה מתחדשת באופן אוטומטי. כחודש לפני תום שנת החברות בביזקולנד תישלח תזכורת למייל איתו נרשם חבר ויוצעו לחבר אופציות להצטרפות לשנת חברות הבאה בהתאם להטבות/מסלולים הרלוונטיים לחבר ממשיך. שימו לב כי דמי החבר ומסלולי החברות יעודכנו מדי שנה עבור חבר ממשיך, וביזקו אינה מתחייבת לשמור על אותו תעריף לדמי החברות משנה לשנה. מסלולי החברות אשר יוצעו לחבר עם סיום שנת החברות יעודכנו גם הם וייתכן כי ישתנו.

קניין רוחני, הזכות לפרטיות, לשם טוב ולכבוד

14.  לביזקו זכויות מלאות בקניין הרוחני אשר עומד לרשות חברי ביזקולנד, ו/או היא עושה שימוש בקניין רוחני זה באמצעות רישיון .

15.  הקניין הרוחני העומד לרשות חברי ביזקולנד עומד לרשותם לצורך שימוש אישי בלבד. אין לעשות כל שימוש אחר בקניין הרוחני, לרבות, אך לא רק, אין להעבירו לשימוש אדם אחר, אין להפיצו, אין לשתף אותו במדיה כלשהי, אין לסחור בו או להשכיר אותו, אין להפר את זכויות היוצרים בקניין הרוחני, לרבות הזכות הקניינית והזכות המוסרית, והכל על פי כל דין, לרבות חוק זכות יוצרים התשס"ח – 2007 (להלן: "חוק זכות יוצרים").

16.  חבר ביזקולנד המעלה תכנים כלשהם, בפלטפורמות כלשהן בניהולה של ביזקו או בניהול החבר , בהקשר לביזקו, מתחייב כי כל הזכויות בתכנים, לרבות, אך לא רק, צילומים, תמונות, יצירות אמנות, טקסטים, סימני מסחר וכל דבר אחר שהוא מעלה, הוסדרו במלואן, וכי כל הזכויות השייכות לו ו/או הוא קיבל אישור ו/או רישיון לעשות בהן שימוש. עוד הוא מתחייב כי אין בהם משום פגיעה כלשהי באדם ו/או יישות אחרת. יודגש כי לגבי כל טענה אשר תופנה לביזקו בנושא זכויות יוצרים וקניין רוחני ו/או בכל נושא אחר, בחומר כלשהו אשר הועלה/ו על ידי חבר ביזקולנד לאתר ביזקו או לפלטפורמות ברשתות חברתיות, חבר ביזקולנד אשר העלה תכנים הרלבנטיים לטענה, ייקח אחריות מלאה, לרבות, אך לא רק, ייקח על עצמו באופן בלעדי את האחריות לטיפול בטענה זו, ייכנס בנעליה של ביזקו, במידת הצורך, ויממן בעצמו, באופן בלעדי, כל פעולה הנובעת מאחריות כזו, לרבות, אך לא רק, ייצוג משפטי. במקרה של פניה משפטית אל ביזקו בנושא רלבנטי, יצוטט תקנון זה ויופנה לסעיף זה.

17.  על כל חבר ביזקולנד לכבד את פרטיותם של חברי ביזקולנד האחרים, לשמור על השם הטוב שלהם ושל ביזקו, ולכבד את חברי ביזקולנד האחרים ואת ביזקו, לפי כל דין. הדבר משמעותי ביותר וחברי ביזקולנד מתחייבים לכך שכן במסגרת הפעילות   במרחב ביזקולנד חברי ביזקולנד נחשפים לחומרים אישיים, עיסקיים ואחרים של חברים אחרים.

18.  חברי ביזקולנד  יכבדו את הזכויות הכלכליות של חברים אחרים  .

הסרת אחריות

19.  אין ולא תהיה כל אחריות על ביזקו בשל שימוש בתכנים אליהם נחשף חבר ביזקולנד, בין אם באמצעות האתר, בפעילויות שונות של ביזקו או בכל דרך אחרת. כל שימוש שעושה חבר ביזקולנד בתכנים אלה הם על אחריותו בלבד, בין אם הוא משתמש בהם באופן אישי ובין אם באופן עיסקי ובין בכל דרך אחרת.

20.  כל שימוש בתכנים על אחריות המשתמש בלבד.

21.  כל חבר ביזקולנד כפוף לתנאי השימוש של אתר ביזקו ותקנון התקשרות עם ביזקו בפלטפורמות שונות.

22.  כל מידע ו/או הטבה ו/או מתנה ו/או כל דבר אחר אשר מגיע אל חבר ביזקולנד דרך ביזקו ו/או אשר מוצע דרך ביזקו ו/או שיש לו כל קשר לביזקו (להלן: "ההטבות") אינה באחריות ביזקו. שימוש בהטבות על ידי חבר ביזקולנד הינו על אחריות חבר ביזקולנד בלבד, מרצונו החופשי, לרבות אך לא רק, תוצאות והשלכות עתידיות של שימוש בהטבות.

23.  ביזקו עושה כמיטב יכולתה הסבירה כדי להביא לידיעת חברי ביזקולנד מידע רלבנטי לחברי ביזקולנד, אך היא אינה אחראית על אי קבלת דיוור ו/או מידע ו/או כל דבר בקשר עם ביזקולנד בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא, אן/ו חוסר מעקב אחרי העדכונים הנשלחים מטעם חבר ביזקולנד.

24.  כל אחריות על חומרים שיעלה חבר ביזקולנד לאתר ביזקו, בכל פלטפורמה ו/או פעילות, היא של חבר ביזקולנד בלבד, והם יועלו אך ורק באזורים המיועדים לכך. יודגש כי ביזקו אינה מפקחת על החומרים המועלים לאתר על ידי חברי ביזקולנד ואין עליה כל אחריות בקשר לחומרים אלה  .

25.  תקשורת שוטפת בין חברי הארגון לביזקו: במסלול סקרן התקשורת מתבצעת באמצעות המייל בלבד. (info@bizco.team). פעם בחודש חבר הארגון במסלול סקרן יקבל מייל עם עדכונים/הזדמנויות (בנוסף לניוזלטר חודשי שנשלח לקהל הרחב בתפוצה כללית במערכת דיוור). על חבר ארגון במסלול סקרן מוטלת אחריות לבחור להשתלב בהזדמנויות ואירועים בהתאם למה שמופיע ב: אתר של ביזקו בכל הפלטפורמות, קבוצת פייסבוק, מייל חודשי). ניתן לשאול שאלות , לבקש הבהברות באמצעות שליחת הודעה במייל. התגובה תתקבל תוך 24 שעות בימי העבודה.

במסלול משפיע – תקשורת תתבצע בנוסף למייל,  באמצעות הודעות בוואטסאפ על ידי מנהלת קשרי קהילה. מעת לעת מנהלת קשרי קהילה תשלח הודעות בואטסאפ בתפוצה לכל חברי הארגון לצד הודעות אישיות במקרה הרלוונטי. על אחריות חברי הארגון במסלול הזה- לבחור להשתלב בהזדמנויות ואירועים. ניתן לשאול שאלות , לבקש הבהברות באמצעות שליחת הודעת ואסטאפ למנהלת קשרי קהילה ומענה תוך פרק זמן סביר תוך עד 72 שעות בימי העבודה.

26.  כל חבר הארגון ב 2 המסלולים (סקרן ומשפיע) זכאי לקבל גישה ישירה לאתר של ביזקו באמצעות האזור האישי שמפרט את כל הפלטפורמות והזדמנויות הקבועות. הגישה תפתח תוך 14 ימי עבודה ועל כך תשלח ההודעה לחבר הארגון במייל עם פרטי הגישה וסיסמא אישית. ייתכן ויהיו תקלות מעת לעת כפי שאופייני לפטרפורמות טכנולוגיות, ביזקו מתחייב לטפל בהקדם האפשרי בכל תקלה מרגע קבלת ההודעה על התקלה באמצעות המייל. אין לבוא בטענות על מהירות טיפול בתקלות או מהות התקלות. ביזקו מחויב לשירות לצד עבודה מול אנשי מקצוע ואתגרים של הפלטפורמות הטכנולוגיות שלא תמיד בשליטה הישירה של ביזקו.

 אירועים

27.  ביזקו מציעה לחבריה מעת לעת אירועים שונים.

28.  תנאי ההשתתפות והביטול באירועים במסגרת ביזקו יפורטו בדף ההרשמה לאירוע.

29.  ביזקו שומרת לעצמה זכות לשנות את לוח האירועים והפעילויות, על דעת עצמה, ללא הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והסופי .

דיוור וחוק הספאם

30.  חברי ביזקולנד מאשרים קבלת מידע בדיוור באמצעים שונים, לרבות בהודעות דוא"ל, בהודעות SMS, וואטסאפ ו/או בכל דרך אחרת אשר אושרה על ידי החבר. בהתאם לחוק הספאם, חבר ביזקולנד יוכל לבקש הפסקת הדיוור בכל עת באמצעי אחד או יותר באמצעות הודעת מייל אל כתובת המייל  info@bizco.team ו/או ביצוע הסרה אוטומטית באמצעות הקשה על "הסר" בתחתית הודעות המייל, כאשר הדבר רלבנטי וביזקו מתחייבת להסירו בזמן סביר. יודגש כי הפסקת הדיוור תמנע מהחבר לקבל מביזקו מידע על הטבות, עדכונים הזדמנויות וכדומה, ולחבר לא תהיה כל טענה בדבר אל ביזקו.

פתרון חילוקי דעות

31.  במקרה של חילוקי דעות בין חברי ביזקולנד לבין עצמם, תעשה ביזקו מאמץ סביר להסדיר את חילוקי הדעות.

32.  במקרה של חילוקי דעות בין חברי ביזקולנד  לבין ביזקו, תעשה ביזקו כמיטב יכולתה להסדיר את חילוקי הדעות. במקרה שמאמץ זה לא יצלח, הצדדים יפנו לגישור ויעשו כמיטב יכולתם כדי להסדיר את חילוקי הדעות בהליך גישורי. במקרה שהצדדים לא יסכימו על מגשר, הם יפנו אל לשכת עורכי הדין האיזור המרכז כדי לקבל הפנייה למגשר או מגשרת. במקרה של כשלון הגישור, הצדדים יוכלו לפנות לבתי המשפט באיזור המרכז בלבד.

פעילויות שונות במסגרת ביזקו

33.  ביזקו מקיימת פעילויות ופלטפורמות שונות עבור חברי ביזקולנד   (להלן: "הפעילויות"), לרבות, אך לא רק, מעגלי כוח, ביזקו קונקט, ביזקו מאסטר מיינד, בלוגים, ופלטפורמות כגון ביזקו פאן, ביזקו סטייג BIZCO STAGE ועוד פעילויות שעשויות לקום בעתיד, אם יקומו כאלה, והדבר אינו מובטח.  

34.  ביזקו אינה מתחייבת כי פעילות הקיימת היום ו/או תהיה קיימת בעתיד, תמשיך להתקיים בזמן כלשהו. ביזקו תעשה ככל יכולתה הסבירה כדי שפעילות אשר התחילה בעבור חבר ביזקולנד תימשך על פי ההתחייבות אשר ניתנה לו בתחילת הפעילות.

35.  הפעילויות השונות אינן מהוות ואינן מחליפות ייעוץ מקצועי, עסקי או אחר. כל המתייחס לפעילויות ולמידע שהוא מקבל מהן כייעוץ מקצועי עושה זאת על אחריותו בלבד. כל העושה שימוש במידע שהוא קיבל בפעילויות, עושה זאת על אחריותו בלבד .

36.  ביזקו מסירה מעצמה כל אחריות לגבי איכות המידע אשר מגיע לחברים במהלך ההשתתפות בפעילויות. ביזקו אינה מבטיחה שביעות רצון מפעילויותיה ו/או הצלחה כלשהי בעקבות השתתפות בפעילויות. הפעילויות מוצעות בנוסח as is, וחברי המועדון מוזמנים לבחור פעילויות לפי המתאים להם.

37.  בחלק מהמקרים יהיה אפשר לעבור בין קבוצות, כאשר רלוונטי, אך הדבר אינו מובטח ונתון לשיקול דעתו של המנחה/ים. קבוצות, כפי הרלבנטי, ייפתחו וימשיכו את פעילותן לפי ביקוש ו/או לפי צרכים ו/או לפי שיקולי צוות המנחים, לפי הרלבנטי, ובכל מקרה לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי של ביזקו.

38.  ההשתתפות בפעילויות הינה חופשית ואינה מהווה חובה. לא תתקבל תלונה של חבר ביזקולנד על העדרה של פעילות אשר הייתה קיימת בעבר, או תלונות על איכותה, תדירותה או כל תכונה אחרת של הפעילות. ביזקו עושה כמיטב יכולתה כדי לספק פעילויות רלבנטיות ברמה נאותה לחברי ביזקולנד, לפי מיטב שיקול דעתה הבלעדי והסופי. ביזקו תשמח לקבל משובים, המלצות והצעות לשידרוג החוויה והפלטפורמות, אך היא אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ו/או לפעול על פיה. חלק מפעילויותיה של ביזקו הינן בתשלום נוסף, בהתאם לתנאי ההרשמה לפעילות עצמה. לרוב ביזקו תעשה מאמץ להציע מחיר מיוחד לחברי ביזקולנד.

39.  לעתים הפעילויות מצולמות ומוקלטות וחבר ביזקולנד נותן בזאת הסכמתו להיות מצולם ומוקלט וכי הצילומים וההקלטות יפורסמו במקומות שונים מעת לעת, לצרכיה של ביזקו, לרבות צרכים שיווקיים ופרסומיים. ביזקו אינה מתחייבת כי היא תפרסם את הצילומים וההקלטות.

40.  התחייבות להתנהגות נאותה במהלך הפעילויות:

40.1.בכל הפעילויות, חבר ביזקולנד מתחייב כי מידע אשר הוא מספק יהיה מידע אמיתי ונכון, כי לחבר יש זכות לשתף מידע זה, כי המידע אינו פוגע בשמו הטוב ו/או בכבודו ו/או בקניינו ו/או בפרטיותו ו/או בכל זכות אחרת של חבר ביזקולנד או אדם מחוץ לביזקולנד.

40.2.בכל הפעילויות חבר ביזקולנד מתחייב להשתמש בשפה מכבדת ונקייה.  

40.3.בכל הפעילויות מתחייב חבר ביזקולנד לפעול לפי כל דין, לרבות, אך לא רק, לא לפגוע בפרטיותו של אדם, לא לפרסם חומר כלשהו העלול לפגוע באדם כלשהו, בדרך כלשהי. חבר ביזקולנד אשר יפעל שלא לפי הדין, תחול כל האחריות בשל פעולה זאת עליו באופן בלעדי והוא ישפה את ביזקו אם ייגרם לה נזק כלשהו, והוא ישחרר את ביזקו מהוצאות ו/או פעילות משפטית בשל פעילותו של החבר שלא לפי הדין .

40.4.חבר ביזקולנד אשר יפגע בחבר ביזקולנד אחר או באדם מחוץ לביזקולנד יישא באחריות להתנהגותו זו באופן בלעדי. חבר ביזקולנד אשר נפגע במהלך פעילותו בביזקולנד יפעל כנגד האדם אשר פגע בו ולא ייערב בפעילות זו את ביזקו.

40.5.אין להקליט ואין לצלם את הפעילויות המתרחשות און ליין. במקרים מסוימים ביזקו תקליט ו/או תצלם מפגשים מסוימים וחברי ביזקולנד מסכימים לכך.

40.6.חברי ביזקולנד המשתתפים בפעילויות עושים זאת על אחריותם הבלעדית. מידע אישי שישותף – ישותף מתוך רצון אישי לחשיפה. אין חובה להיחשף. החברים ישמרו על סודיות המידע האישי והאחר אשר ייחשף בפעילויות, על פי המתאים בכל פעילות .

41.  להלן דוגמאות לפעילויות ופלטפורמות אשר פעילות בביזקולנד וביזקו כיום, תוך דגש כי פלטפורמות ופעילויות משתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת .

אדם אשר שילם את דמי החבר לביזקולנד ביזקו מתחייב לנהוג כאמור לעיל, לאחר שקרא היטב את התנאים לחברי ביזקולנד וכן את תנאי השימוש באתר והסכים להם בנפש חפצה ובתום לב, והתחייב לפעול על פיהם.

במקרה שביזקו תימכר לאחר, כל ההתחייבויות יעברו, בשינויים המחויבים, לקונה שאליו עברה בעלות על ביזקולנד.

נספח א'

מסלולי חברות בביזקולנד למצטרפים חדשים

נכון לאוגוסט 2023, לביזקו שמורה זכות בלעדית לשנות את מסלולי החברות מעת לעת. מסלול החברות של חבר הארגון לא ישתנה מבחינת תנאי התשלום במהלך שנת החברות.

 

סקרן EXPLORER

משפיע INFLUENCER

זכאות

החל מהשנה הראשונה.

החל מהשנה הראשונה.
מותנה במילוי שאלון וראיון ההתאמה בלבד! אישור החברות במסלול הזה מחייב אישור על הזכאות ועמידה בתנאים מטעם ביזקו.

מצב תודעתי

מתאים לי להיות חלק, להיחשף להזדמנויות ולנוע בקצב שלי

מתאים לי להיות מעורב ופעיל בקהילה, ליזום ולנוע ביחד

פלטפורמות כלולות

BIZCO GROW-

BIZCO BONUS-

BIZCO ARENA-

BIZCO CONNECT- כולל מפגשי ביזקו CONNECT שמתקיימים מעת לעת בהנחיית ליאת זילברמן

(לא כולל מרחבי קונספט עסקיים, כמו BIZCO ECO, פרלמנט, SOCIAL)

 -הטבות לאירועים שתקפות לביזקולנדרים

כל הפלטפורמות, עם דגש על מרחבי כוח ונוכחות באירועים נוספים במהלך השנה אונליין ואופליין

תקשורת עם ביזקו (עדכונים, שאלות, הכוונה)

במייל בלבד (info@bizco.team)

ישירה בואטסאפ עם אור מנהלת קשרי קהילה + מיילים בעת הצורך

הטבות נוספות

 

למצטרפים חדשים בשנה הראשונה:

*פגישת מיקוד בת כשעה למינוף הזדמנויות (פנים/חוץ ארגוניים) עם אור גולני מנהלת קשרי קהילה

*פגישת סיעור מוחות בת כ 45 דקות לשת"פים אסטרטגיים עם נציגים מהנהלת ביזקו
*פגישת מינוף תוכן עסקי ומקצועי בת שעה עם רפקת פרא עורכת תוכן בביזקו (לקידום תכנים בפורטל של ביזקו וברשת בכלל)

*אחרי חצי שנה בארגון (בשנה הראשונה)- שיחת מה המצב עם אור עד חצי שעה

בחידוש החברות בשנה השניה

* פגישה עד 45 דק' עם אור לחידוד המטרות, הזדמנויות, ציפיות (אחריות של חבר הארגון להיות זמין לתיאום הפגישה בפניה של מנהלת קשרי הקהילה)

*נכון לדצמבר 2023 – ישנה הטבה על בסיס בונוס לחידוש החברות במסלול הזה בשנה שניה. בשנה שלישית- לחבר הארגון במסלול הזה מוצעת אופציה להצטרף למסלול יוקרתי במעמד LEADER.

 

 

*כל מה שמתואר כאן נכון לדצמבר 2023, ולביזקו שמורה זכות לשנות את המסלולים, לבטלם, להוסיף מסלולי חברות ועוד. חבר הארגון ימשיך את המסלול בתנאים שהחל בעת הצטרפותות במהלך השנה. במעמד החידוש- ביזקו יפרוס בפני החבר – מסלולים שרלוונטים לעת החידוש.

נספח ב' -  פלטפורמת BIZCO CONCEPT – מרחבי קונספט עסקיים אונליין

פלטפורמה להנחיית מפגשי קונספט עסקיים שייכת לביזקו ובבעלותה. 

מרחבים יקומו  מעת לעת בנושאים שיהיו רלוונטיים לחלק ניכר מחברי ביזקולנד ולמנחי המרחבים  הזמינים. קצב ההקמה בהתאם למשאבים הקיימים ותכנית עבודה, וגם היענות מצד חברי ביזקולנד להזדמנויות מוצעות. מכל מקום הקמת מרחבי קונספט נתונה לשיקול דעתה הסופי והבלעדי של ביזקו. ביזקו אינה מתחייבת כי יהיו מרחבים במסגרת ביזקו קונספט, פתיחת מעגל והמשך פעילותו תלויה בהחלטה הבלעדית של ביזקו.

ביזקו אינה מבטיחה כי יהיו מרחבים כלל. ביזקו מודיעה בזאת כי מרחבים קיימים אף עלולים להסגר בשל חוסר עניין ו/או פרישת חברים, והכל לפי החלטתה הסופית והבלעדית של ביזקו.

מטרתה של הפלטפורמה וכל אחד מהמרחבים לתמוך באופן חברתי עסקי בחברי המרחב, ליצור מקום להעשרה הדדית, סיעור מוחות, שיתוף בדילמות ותמיכה חברית עסקית והפרייה הדדית.

המרחבים אינם כוללים ייעוץ מקצועי אישי, ואין בהם כדי לייעץ עסקית ו/או להכווין הכוונה עסקית ו/או מקצועית ו/או אישית למשתתפים.  

ההצטרפות למרחבים הינה מרצונו החופשי של חבר ביזקולנד ואין חובה להצטרף אליהם. יחד עם זאת זאת המהות החשובה לצמיחה הדדית והשפעה.

הפעילות במרחבים כוללת פגישות אונליין על בסיס חודשי, תוכנית התוכן משתנה ונבנית מעת לעת באחריות של מנהלת קשרי קהילה, מנחות והנהלת ביזקו.. ייתכן ובמרחבים מסוימים- תוכרז מסגרת קיום אחרת. בתיאום עם ביזקו מנחה המעגל והנהלת ביזקו.

הצלחת המרחב תלויה במשתתפיו. חבר ביזקולנד המשתתף במרחב לוקח על עצמו להשתתף במלוא האחריות והרצינות. מנחה של המרחב בוחר להנחות את הקבוצה במטרה לשמר מסגרת העבודה המטיבה  ואינו אחראי על הצלחת המרחב ושביעות רצון של משתתפים. בכל מרחב יעשה תיאום ציפיות קבוצתי והמרחב יפעל בהתאם לתכנית של המנחה לצד צרכים והסכם הדדי בין כל המעורבים בנדון- הנהלת ביזקו, מנחה ומשתתפים .

יובהר כי ייעוץ עסקי אישי שיבחר חבר ביזקולנד לצרוך ממנחה המעגל בכל עת, אינו חלק מפעילות המעגל והיא באחריותו המלאה של היועץ. 

הפסקת פעילותו של מרחב  על ידי ביזקו תעשה בהודעה קבוצתית לכל חביר ארגון 30 יום לפני הפסקת פעילותו של המרחב  .

אין להוציא מידע אישי ממרחבים עסקיים. כל הנעשה והמדובר בתוך המעגל סודי בקרב משתתפי המרחב.

המפגשים לא יוקלטו על מנת לשמור על מסגרת חברתית, שיח, דיון ותרגול פעיל.

חברי המרחב מתחייבים לשמור על סודיות המידע אשר נחשף בפגישות המרחב.

אם יעלה צורך בסיוע מכל סוג בהקשר למרחבים -  ניתן לפנות במייל לביזקו info@bizco.team או למנהלת קשרי קהילה.

נספח ג'

פרסומים של חברי ביזקולנד באתר, שעשויים להיות רלוונטים בעתיד, בהתאם לשיקול דעתה הסופי והבלעדי של ביזקו, לרבות אך לא רק: סיפורי הצלחה, כתבות מקצועיות, טיפים, הרצאות מוקלטות, בלוג  וכדומה.

כל פירסום של חברי ביזקולנד באתר, הוא על אחריות המפרסם ועליו בלבד.

ייתכן כי בעתיד ביזקו תאפשר לחברי המועדון להשתמש בפלטפורמה שלה לפתיחת בלוג עסקי, וכן לפרסם סיפורי הצלחה של עסקיהם שלא באמצעות הבלוג, כתבות מקצועיות, הרצאות מוקלטות, טיפים ועוד ולשתף תכנים בדרכים שונות כפי שיתפתחו בעתיד, לחברי ביזקולנד אשר מעוניינים בכך (להלן: "תוכן מקצועי ועסקי, בלוג וסיפורים אחרים") בתנאים המוצגים על ידי ביזקו לכל פלטפורמה.

אין בפרסום הבלוג והסיפורים האחרים כדי המלצה ו/או עדות של ביזקו לנאמר בהם. יודגש כי ביזקו אינה בודקת את החומר שמועלה בבלוג, טיפים, כתבות ובסיפורים האחרים. הנאמר בבלוג ובסיפורים האחרים הם באחריות הכותבים שלהם באופן בלעדי סופי ומוחלט.

התוכן שבבלוג ובסיפורים אחרים הוא בבעלות הכותב, ועל אחריותו האישית והמקצועית בלבד. ביזקו אינה בוחנת את התכנים העולים בבלוג ובסיפורים האחרים, ואין עליה אחריות כלשהי בהקשר להם.

כותב התכנים,  הבלוג והסיפורים האחרים מתחייב להעלות רק תכנים מקוריים שלו, שיש לו בהם כלל זכויות היוצרים. אם יעשה שימוש בתכנים שלו מפלטפורמות אחרות, תכנים שבהם יש לו זכויות יוצרים, הוא יעשה התאמות כדי שלא יראה כהעתקה מבחינת מנועי חיפוש כגון גוגל.

אם ייעשה שימוש ביצירות אמנות כלשהן, לרבות, אך לא רק, צילומים, ציורים, סרטונים ויצירות אחרות, ייעשה הדבר אך ורק לאחר שבעל הבלוג הסדיר את השימוש ביצירות, לרבות הסדרת זכויות היוצרים. יוצר התוכן או/ו בעל הבלוג יציין את בעל הזכויות בכל יצירה בהתאם לחוק זכות יוצרים.  הכותב מתחייב כי אם פרסם שמות אנשים הדבר נעשה בהסכמת אנשים אלה.

חברי ביזקולנד מתחייבים להסדיר בעצמם את השימוש בכל החומרים אשר הם מעלים, לרבות, אך לא רק, תמונות אשר יועלו על ידם. יודגש כי החברים מתחייבים להסדיר את כל נושא זכויות היוצרים בחומרים אשר יועלו על ידם. הדבר מודגש במיוחד לגבי תמונות וצילומים.  על החברים אשר מעלים חומרים לאתר,  לפעול בהתאם לחוק זכות יוצרים תשס"ח – 2007, על כל האמור בו, לרבות, אך לא רק, הענקת קרדיט והסדרת הזכויות הקנייניות כאמור בחוק.

כל כותב תוכן, בלוג וסיפורים אחרים, מתחייב לשמור על שפה נקיה, מנומסת ואדיבה, תוך שמירת כבוד האדם של כל אדם, ללא דברי שטנה, גזענות ובריונות, ללא הסתה, ללא אפליה, תוך שמירת שמו הטוב ופרטיותו של כל אדם, ובהתאם לכל דין.

בעל התוכן, הבלוג ו/או הסיפורים האחרים יקדם בעלי עסקים בכבוד הראוי, תוך שמירה על שוויון הזדמנויות, ללא שיח פוליטי מפלגתי. ערכים וסטנדרטים של ביזקו – שבא לקדם בעלי עסקים בכבוד הראוי תוך כבוד ושוויון לכל אדם. אין להפלות בכל צורה, לרבות, אך לא רק, אפליה על רקע גזע, דת, תרבות, העדפה מינית, הגדרה מגדרית, זהות וכל קטגוריה אחרת. בביזקו כל אדם הוא אדם.

ביזקו שומרת לעצמה את הזכות למחוק ולהסיר באופן סופי ומוחלט כל תוכן כתוב או/ו מצולם או/ו מוקלט  ו/או פוסט בבלוג ו/או בלוג שלם ו/או סיפור אחר, אם תמצא כי הם אינם עומדים בסטנדרטים הנ"ל, על פי שיקול דעתה הסופי והבלעדי.

בעל בלוג ו/או סיפורים אחרים שהבלוג שלו ו/או הסיפור שלו הביא לפעילות משפטית כלשהי כנגד ביזקו, ייקח על עצמו וייכנס בנעליה של ביזקו לעניין הפעילות המשפטית. ככל שייגרמו לביזקו הוצאות ו/או נזקים, בעל הבלוג ו/או מפרסם הסיפור ישפה את ביזקו בהקדם ולאלתר בתוך 3 ימי עבודה לאחר שקיבל דרישה כזו מביזקו. 

ביזקו אינה מתחייבת כי תהיה תנועת משתמשים כלשהי לתכנים ו/או בלוג ו/או לסיפורים האחרים באתר שלה או/ו ברשתות חברתיות. ביזקו אינה מבצעת פעילות שיווקית לתכנים, פוסטים, כתבות, הרצאות מוקלטות, בלוגים ולא לסיפורי האחרים שבפלטפורמה שלה.

נספח ד'

פלטפורמת Bizco Connect/Bizco mastermind 

פלטפורמה שמתקיימת מעת לעת להעשרה, חיבורים, למידה, הפריה הדדית. כרגע המסגרת הינה אונליין.ביזקו אינה מתחייבת לקיים את הפלטפורמה בתדירות קבועה. על כל מפגש יבוא פרסום מראש בערוצים המקובלים.

המטרה לעודד רשת חיבורים עסקיים , באמצעות מפגשי אונליין ובאמצעים אחרים.

יודגש שוב כאמור לעיל, כי ביזקו אינו אחריות עם איכות החיבור ועל תוצאותיו.

קבלת הטבות או/ו שירותים מטעם חברי ביזקולנד/ספקים אחרים

מדובר בכל פעילות ו/או פלטפורמה אחרת שבה ייחשף חבר ביזקולנד לאיש מקצוע אשר יעניק לו שירות מקצועי, ואשר ייקרא כאן "צד ג'".

השירות מסופק באמצעות צד ג' אשר יהיה אחראי באופן בלעדי על נותן השירות. יודגש כי אין על ביזקו כל אחריות על שירותים אלה, לרבות, אך לא רק, לא תהיה עליה אחריות שילוחית כלשהי.

חבר ביזקולנד  אשר קיבל שירות מצד ג' ולא היה מרוצה ממנו, יפנה בתלונה אל איש המקצוע ואליו בלבד. אם חבר ביזקולנד יבחר לנקוט בצעדים משפטיים כלשהם כלפי צד ג' זה, הוא ינקוט בצעדים כאלה אך ורק כלפי צד ג' ולא כלפי ביזקו.

קול קורא

מעת לעת תפרסם ביזקו קול קורא לבעלי עסקים מסוימים, בתחומי עיסוק מסוימים וכדומה.

ביזקו אינו מתחייבת לפרסם כל קורא בכל תחום עיסוק ולכל בעל עסק. פרסומי "קול קורא" יתבצעו מעת לעת, על פי שיקוליה הבלעדיים והסופיים של ביזקו.

פלטפורמת BIZCO MENTOR

מעת לעת יוצע לחברי הארגון להגיש מועמד לקבל ליווי ממוקד בהתאם לתנאי שהוצעו על ידי בעל עסק (חבר הארגון ביזקו או לא). ביזקו מהווה כאן את המרחב ליצירת הזדמנות, על חבר הארגון מוטלת החאריות להגיש את המועמדות בהתאם לתנאים. ביזקו אינו אחראי על הבחירה הסופית לזכאות ואינו נושא אחריות מקצועית על מהות הליווי, אלא אחריות תפעולית בלבד (מסגרת הליווי וחיבור בין מנטור למקבל ליווי).

 BIZCO SOCIALכחלק מפלטפורמה של מרחבי קונספט

המטרה של הפלטפורמה במפגש אונליין מעשי לתרגל את המיומנויות ליצירת תוכן עסקי מגוון לפרסום ברשתות. ביזקו אינו מתחייב להמשיך לקיים את הפלטפורמה – אם יגיע למסקנה שאינה רלוונטית לצרכים או מודלים של התקשרות עם חברי הארגון. פלטפורמה מיועדת לחברי הארגון הפעילים במנוי שנתי במסלול משפיע ולידר

 

יש לנו מה לחדש לך

שווה להתחבר איתנו,
אנחנו שולחים עדכונים פעם בחודשהצהרת נגישות